Lietuvos bankas
2021-07-24
11

Jūros šventei skirtų monetų išleidimo proga skelbiame konkursą „Nusifotografuok ir laimėk Jūros šventės monetą“. Nuotrauką konkursui galima pasidaryti prie Lietuvos banko palapinės Jūros šventėje Klaipėdoje liepos 24 d. 10–15 val. (Atgimimo aikštėje, ties sankryža su Danės gatve).

 1. Konkurso prizai – viena 5 eurų sidabro moneta ir keturios 1,5 euro vario lydinio monetos.
 2.  Konkurso dalyviai, siekiantys laimėti prizą, turi a) nusifotografuoti prie Lietuvos banko palapinės Jūros šventėje Klaipėdoje liepos 24 d. 10–15 val. (Atgimimo aikštėje, ties sankryža su Danės gatve) kartu su specialiomis monetų dekoracijomis, b) įkelti nuotrauką į savo „Facebook“ paskyrą ir c) pažymėti Lietuvos banko paskyrą @Lietuvosbankas.
 3. Nuotrauką galima įkelti iki liepos 26 d. imtinai.
 4. Konkurso nugalėtojai išrenkami burtų keliu.
 5. Nugalėtojai bus paskelbti Lietuvos banko „Facebook“ paskyroje (komentare po žinute apie konkursą) ne vėliau nei iki liepos 28 d., taip pat informuoti per „Facebook“ pokalbių programėlę asmeninėmis žinutėmis.
 6.  Lietuvos banko darbuotojai gali dalyvauti konkurse, tačiau negali varžytis dėl prizų.

 

Asmens duomenų tvarkymas

 1. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi konkurso „Nusifotografuok ir laimėk Jūros šventės monetą“ organizavimo tikslais, t. y. a) siekiant suteikti galimybę norintiems asmenims dalyvauti konkurse; b) siekiant atrinkti laimėtojus, juos paskelbti ir užtikrinti prizo įteikimą.
 2. Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos bankas (kodas 188607684), Gedimino pr. 6, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys [email protected].
 3. Dalyvaudami konkurse, t. y. aktyviais veiksmais kreipdamiesi į Lietuvos banką ir laisva valia įkeldami nuotrauką į savo „Facebook“ paskyrą bei pažymėdami Lietuvos banko paskyrą, o laimėjimo atveju – prizo pristatymo adresą (pasirinktą prizo atsiėmimo būdą), Jūs sutinkate su pateiktų asmens duomenų tvarkymu konkurso organizavimo tikslais. Jeigu nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome atitinkamų duomenų Lietuvos bankui neteikti, bet primename, kad jie yra būtini tinkamo konkurso organizavimo tikslais.
 4. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie: sutartis (jos sąlygos nurodytos šiose taisyklėse) ir sutikimas, t. y. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a ir b p.
 5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėn. po konkurso pabaigos. Laimėtojų duomenys, reikalingi prizui išsiųsti, gali būti saugomi ilgiau – iki to laiko, kol prizas bus pristatytas laimėtojams.
 6. Akcijos dalyvių asmens duomenys neprofiliuojami ir nenaudojami rinkodaros tikslu.
 7. Asmens duomenis Lietuvos bankas teiks duomenų gavėjams: „Facebook“ valdytojui (kiek tai susiję su pirmiau detalizuotų akcijos veiksmų per socialinio tinklo paskyrą vykdymu), prizo pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei ar kitiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Lietuvos banką įpareigoja teisės aktai ir (ar) teisėtai sudarytos sutartys.
 8. Kreipdamiesi į Lietuvos banką, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (-us) dėl asmens duomenų tvarkymo (tačiau tai nedarys poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui). Kreipdamiesi Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad teisės aktais nustatytais atvejais Lietuvos bankas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu manote, kad Lietuvos bankas Jūsų asmens duomenis tvarko neteisėtai, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (jos kontaktinius duomenis rasite čia).
 9. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, kreipkitės į Lietuvos banką raštu anksčiau nurodytais kontaktais ir patvirtinkite savo tapatybę. Informaciją, kaip pateikti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises, taip pat daugiau informacijos apie Lietuvos banko atliekamą asmens duomenų tvarkymą rasite čia.