Lietuvos bankas
2022-02-08
11

Lietuvos bankas kartu su Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) kviečia visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti apklausoje dėl aplinkosaugos, socialinių ir verslo valdysenos (angl. Environmental, Social, and Governance, ESG) reitingų.

Tvarūs finansai – nauja reglamentuojama sritis, kuri ir Lietuvoje, ir visoje Europos Sąjungoje (ES) šiuo metu yra itin priklausoma nuo ESG reitingų ir duomenų teikėjų (angl. ESG ratings and data providers) teikiamų paslaugų. Jos tampa vis svarbesnės ir turi reikšmingos įtakos paslaugos vartotojui, jo pasirinkimams, galimybių ir rizikų vertinimui bei kapitalo rinkų plėtrai plačiąja prasme. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija (EK) 2021 m. liepos 6 d. paskelbė atnaujintą tvarios ekonomikos finansavimo planą, kurio vienas iš tikslų yra pagerinti ESG reitingų kokybę, jų palyginamumą ir skaidrumą. EK taip pat kreipėsi į ESMA, įpareigodama ją išsiaiškinti EGS reitingų ir duomenų teikėjų rinkos struktūrą, paslaugų įvairovę, įtaką kapitalo rinkoms ir verslui Europos Sąjungoje.

Lietuvos banko nuomone, kokybiškos informacijos svarba, jos pasiekiamumas bei patikimumas yra reikšmingas tvarios kapitalo rinkos elementas. Kokybiška ESG informacija prisidėtų prie informacijos asimetrijos finansų rinkoje mažinimo, leistų efektyviau paskirstyti kapitalą ir paskatintų bendrą tvaresnės ekonomikos raidą. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos bankas ragina visas suinteresuotąsias šalis iki 2022 m. kovo 11 d. išreikšti nuomonę atsakant į ESMA apklausą.

Apklausos rezultatai bus svarbūs papildant planuojamą EK konsultaciją, kurios metu bus siekiama sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę apie finansų rinkos dalyvių ESG reitingų naudojimą ir rinkos funkcionavimą bei jos dinamiką.