Lietuvos bankas
2020-06-17
11

Visame pasaulyje žmonėms sutelkus jėgas ir valią siekiant sustabdyti COVID-19 pandemiją, Lietuvos bankas prisijungia prie nacionalinių ir tarptautinių padėkos iniciatyvų, kad šis istorinis įvykis būtų įamžintas, ir liepos 1 d. išleidžia kolekcinę Vilties monetą. Bus išleistos dvi to paties vaizdo, tačiau skirtingų metalų ir nominalų kolekcinės monetos: 5 eurų sidabro moneta ir 1,5 euro vario ir nikelio lydinio moneta.

Vilties monetos išleidimo proga kviečiame dalyvauti akcijoje „Kas Tau yra Viltis koronaviruso pandemijos akivaizdoje?“, ji vyksta Lietuvos banko „Facebook“ paskyroje. Sukurkite trumpą videofilmuką arba nuotrauką, iš kurių matytųsi, kas jums suteikdavo ir (ar) vis dar suteikia vilties pačiomis sunkiausiomis koronaviruso pandemijos bei karantino akimirkomis ir pasidalykite su mumis!

Akcijai pasibaigus atsitiktinės atrankos būdu 15 akcijos dalyvių padovanosime kolekcines Vilties monetas: 5 sidabro bei 10 vario ir nikelio monetų. 

Akcijos „Kas Tau yra Viltis koronaviruso pandemijos akivaizdoje?“ taisyklės

 1.  Akcija vyksta nuo birželio 17 iki 26 d. Lietuvos banko paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“
 2. ĮAtsiųskite trumpą videofilmuką ar nuotrauką, kas Jums yra Viltis koronaviruso pandemijos akivaizdoje asmenine žinute Lietuvos banko „Facebook" paskyrą per pokalbių programėlę („Messenger“).
 3. Lietuvos banko nuožiūra atrinkta akcijos „Kas Tau yra Viltis koronaviruso pandemijos akivaizdoje“ metu atsiųstų videofilmukų ar nuotraukų dalis gali būti panaudota Lietuvos banko komunikacinėje kampanijoje, skirtoje Vilties monetai, t. y. Lietuvos bankui sukuriant ir paviešinant bendrą videokoliažą Lietuvos banko socialinių tinklų paskyrose „Facebook“, „YouTube“ ir „Linkedin“.  
 4. Akcijai pasibaigus, atsitiktinės atrankos būdu bus išrinkti 5 dalyviai, kuriems bus padovanotos kolekcinės sidabro Vilties monetos, ir 10 dalyvių, kuriems bus padovanotos vario ir nikelio lydinio Vilties monetos. Traukiant burtus dalyvaus tik temą atitinkančių videofilmukų ir nuotraukų autoriai. 
 5. Lietuvos banko ir Lietuvos monetų kalyklos darbuotojai taip pat kviečiami dalyvauti akcijoje, tačiau jie negalės laimėti prizų. 
 6. Nugalėtojai bus paskelbti Lietuvos banko „Facebook“ paskyroje ne vėliau nei iki liepos 1 d. 

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 1. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi akcijos „Kas Tau yra Viltis koronaviruso pandemijos akivaizdoje“ organizavimo tikslu, susidedančiu iš kelių neatskiriamai susijusių etapų, t. y. a) siekiant sudaryti galimybes norintiems asmenims dalyvauti akcijoje ir pateikti savo sukurtą videofilmuką ar nuotrauką; b) siekiant atrinkti laimėtojus, juos paskelbti ir užtikrinti prizų įteikimą ir c) siekiant sumontuoti ir paviešinti bendrą akciją apibendrinantį videokoliažą. 
 2. Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos bankas (kodas 188607684), Gedimino pr. 6, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys [email protected].
 3. Dalyvaudami akcijoje, t. y. aktyviais veiksmais kreipdamiesi į Lietuvos banką ir laisva valia pateikdami savo videofilmuką ar nuotrauką (jeigu fiksuota turinyje – ir savo atvaizdą), vardą ir pavardę ir (ar) socialinio tinklo profilio slapyvardį, laimėjimo atveju – prizo pristatymo adresą (pasirinktą prizo atsiėmimo būdą), jūs sutinkate su pateiktų asmens duomenų tvarkymu akcijos organizavimo tikslu. Jeigu nesutinkate su jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome atitinkamų duomenų Lietuvos bankui neteikti, nes jie yra būtini tinkamo akcijos organizavimo tikslu. Reikalaujame neteikti ne jūsų sukurtų videofilmukų ar nuotraukų ir (ar) kuriuose užfiksuoti ne jūsų pačių, o kitų asmenų asmens duomenys (įskaitant, atvaizdą). 
 4. Laisva valia pateikdami savo videofilmuką ar nuotrauką, jūs taip pat sutinkate, kad pateiktas turinys, nemokant atlyginimo, gali būti Lietuvos banko panaudotas ir modifikuotas, siekiant jį pritaikyti bendram akcijos videokoliažui. Lietuvos banko sukurtas videokoliažas bus paviešintas neribotoje teritorijoje pasiekiamais kompiuterių tinklais (Lietuvos banko socialinių tinklų paskyrose „Facebook“, „YouTube“ ir „Linkedin“) šiame sutikime nurodytu akcijos organizavimo tikslu. Šis sutikimas nesuteikia teisės Lietuvos bankui naudoti jūsų videofilmuko ar nuotraukos kitu tikslu ir (ar) panaudoti tokiu būdu, kuris žemintų asmens garbę bei orumą.
 5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: sutartis (jos sąlygos nurodomos šiose akcijos taisyklėse) ir sutikimas, t. y. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. (a) p. ir (b) p.
 6. Asmens duomenų saugojimo terminai priklauso nuo skirtingų akcijos organizavimo tikslo etapų, t. y. a) bendri visų dalyvių komentarai po konkurso kvietimu arba per pokalbių programėlę („Messenger“) gautos žinutės su atsiųstais videofilmukais ar nuotraukomis ir akcijos dalyvių (jų „Facebook“ paskyrų slapyvardžių) sąrašas tvarkomi 6 mėnesius po akcijos pabaigos; b) laimėtojo paskelbimo informacija, laimėtojų sąrašas ir jų adresai (jei prizas siunčiamas paštu) arba laimėtojo pasirinktas kitas prizo atsiėmimo būdas bus saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį po akcijos pabaigos arba iki to laiko, kol bus pristatyti visi prizai laimėtojams (priklauso nuo termino, kuris užtruks ilgiau), ir c) sumontuotas ir paviešintas bendras videokoliažas bus tvarkomas 18 mėnesių po akcijos pabaigos.
 7. Akcijos dalyvių asmens duomenys neprofiliuojami ir nenaudojami rinkodaros tikslu.
 8. Asmens duomenis Lietuvos bankas teiks duomenų gavėjams: „Facebook“ valdytojui (kiek tai susiję su pirmiau detalizuotų akcijos veiksmų per socialinio tinklo paskyrą vykdymu), prizo pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei ar kitiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Lietuvos banką įpareigoja teisės aktai ir (ar) teisėtai sudarytos sutartys.
 9. Kreipdamiesi į Lietuvos banką, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (-us) dėl asmens duomenų tvarkymo (tačiau tai nedarys poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui). Kreipdamiesi jūs taip pat turite teisę prašyti, kad teisės aktais nustatytais atvejais Lietuvos bankas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu manote, kad Lietuvos bankas jūsų asmens duomenis tvarko neteisėtai, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (jos kontaktinius duomenis rasite čia).
 10. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, kreipkitės į Lietuvos banką raštu anksčiau nurodytais kontaktais ir patvirtinkite savo tapatybę. Informaciją, kaip pateikti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises, taip pat daugiau informacijos apie Lietuvos banko atliekamą asmens duomenų tvarkymą rasite čia.