Lietuvos bankas
2021-07-28
11

Europos Sąjungoje populiarėjant naujoviškam kapitalo pritraukimo būdui per specialiosios paskirties įsigijimo bendroves (angl. Special Purpose Acquisition Companies, SPAC), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) atkreipia dėmesį dėl informacijos atskleidimo, o Lietuvos bankas vertina prielaidas tvariam tokių bendrovių atsiradimui ir mūsų šalyje.

„Lietuvos bankas domisi SPAC veikla – tai viena iš alternatyvių priemonių bendrovėms pritraukti kapitalą. Pasaulyje tokios įmonės išpopuliarėjo dėl perteklinio likvidumo rinkoje. Diskutuojame dėl tinkamos teisinės bazės šiems subjektams ir inicijuosime teisės aktų pakeitimus, kad, viena vertus, sudarytume prielaidas tokiai veiklai Lietuvoje, kita vertus, – užtikrintume tinkamą informacijos atskleidimą investuotojams“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

SPAC paprastai steigiamos tam, kad įsigytų kitas įmones, lėšų pritraukdamos per pirminį viešąjį platinimą (IPO). Šis mechanizmas atveria kelius mažų ir vidutinių įmonių nuosavo kapitalo finansavimui, skatina naujus rinkos dalyvius ateiti į reguliuojamą rinką, įsirašyti į biržos sąrašus. Tačiau tokios bendrovės kelia tam tikrą riziką (pvz., investicijos į realios veiklos nevykdančią įmonę; rizika prarasti dalį lėšų SPAC likvidavimo atveju; SPAC vadovų reputacija ir patirtis), ypač mažmeniniams investuotojams, todėl svarbu, kad specialiosios paskirties įsigijimo bendrovės atitiktų jų veiklai keliamus reikalavimus ir prospekte tinkamai atskleistų riziką bei kitą reikšmingą informaciją. 

Kadangi susidomėjimas SPAC jaučiamas visoje Europos Sąjungoje, ESMA kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis paskelbė viešą pranešimą ir primena, kad minėtos bendrovės savo prospektuose nepamirštų tinkamai įvardyti riziką ir atskleisti kitą investuotojams svarbią informaciją, kaip to reikalaujama Reglamente (ES) 2017/1129

Ypatingą dėmesį ESMA atkreipia į rizikos, susijusios su bendrovėmis ir jų vertybiniais popieriais, atskleidimą, taip pat į prospektuose nurodomą strategiją ir siekiamus tikslus, informacijos apie depozitinę sąskaitą ir lėšų reinvestavimą atskleidimą, sandorių sudarymą, SPAC valdymą, sprendimų priėmimo procesą įsigyjant verslą, pagrindinių finansuojančių asmenų interesų konflikto atskleidimą, akcijų išpirkimo galimybes, taikomus mokesčius ir pan. Pabrėžiama, kad mažmeniniai investuotojai, siūlydami SPAC akcijas ir garantijas, turėtų tinkamai taikyti ir įgyvendinti Direktyvos 2014/65/ES (FPRD II) reikalavimus, susijusius su produktų valdymu.