Lietuvos bankas
2017-01-24
  • Didele suma.jpg
     
11

Kredito unija „Žemaitijos iždas“ nesilaikė teisės aktų reikalavimų tvarkydama buhalterinę apskaitą, todėl dėl kilusios grėsmės jos veiklos stabilumui ir patikimumui Lietuvos banko Priežiūros tarnyba iki šių metų kovo 31 d. apribojo kredito unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių. Veiklos apribojimo (moratoriumo) metu kredito unija laikinai negali teikti finansinių paslaugų (įskaitant indėlių grąžinimą).

Tokią poveikio priemonę Lietuvos bankas pritaikė 2017 m. sausio 16 d. užfiksavęs daugiau kaip 100 tūkst. eurų grynųjų pinigų trūkumą kredito unijos seife. Kredito unijos patikrinimo metu jos seife, už kurį materialiai atsakingas Kreditavimo tarnybos vadovas Gintaras Sabeckis, Lietuvos banko tarnautojai rado tik 0,95 euro. Apie tai informuota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kuri atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Pažymėtina, kad, pagal 2017 m. sausio 16 d. duomenis sudarytą ir Lietuvos bankui pateiktą kredito unijos Kapitalo pakankamumo ataskaitą, ji nevykdo kapitalo pakankamumo normatyvo. Pagrindinio kredito unijos veiklos riziką ribojančio normatyvo nevykdymas, kaip ir unijos veiksmai tvarkant buhalterinę apskaitą ir teikiant Lietuvos bankui pareikalautą informaciją, kelia grėsmę kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui,todėl Lietuvos bankas ėmėsi priemonių stabilizuoti situaciją.

Laikinasis administratorius – UAB „Verslo konsultantai“ – ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 14 d. turi pateikti Lietuvos bankui išvadas dėl kredito unijos „Žemaitijos iždas“ finansinės būklės ir kaip būtų galima apsaugoti kredito unijos indėlininkų, kitų kredito unijos kreditorių ir klientų interesus.

Kredito unijos narių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka.