Lietuvos bankas
2023-06-14
11

Šių metų pirmąjį ketvirtį kredito unijų sektorius dirbo pelningai, reikšmingai padaugėjo terminuotųjų indėlių, tiesa, skolinimo tempas šiek tiek sulėtėjo.

„Nors ir sumažėjęs, bet vis dar augantis kreditavimas ir kylančios palūkanų normos užtikrino, kad toliau didėjo kredito unijų grynosios palūkanų pajamos ir pelnas. Tai bus svarbus šaltinis tolesniam kredito unijų kapitalo bazės stiprinimui“, – sako Lietuvos banko Bankų priežiūros skyriaus vadovė Erika Balaikienė.

2023 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijų sektorius uždirbo 4,2 mln. Eur pelno – 1,4 mln. Eur daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Pelningai dirbo 55, nuostolingai – 4 kredito unijos. Pagrindiniai veiksniai, kurie lėmė sektoriaus veiklos rezultatą, buvo didėjusi kreditavimo apimtis ir kilusios paskolų palūkanų normos. Dėl pastarojo veiksnio kredito unijos uždirbo 48 proc. daugiau grynųjų palūkanų pajamų.

Kredito unijų turtas aptariamu laikotarpiu padidėjo beveik 1 proc. ir sudarė 1,28 mlrd. Eur, arba 2,3 proc. bankų sektoriaus turto.

Pirmojo ketvirčio pabaigoje indėliai sudarė 1,06 mlrd., iš jų terminuotieji – 753,1 mln., neterminuotieji (einamieji) – 303,3 mln. Eur. Terminuotieji indėliai, sudarantys 71 proc. visų indėlių, padidėjo 34,3 mln. Eur. arba 4,8 proc., jų augimo tempas buvo reikšmingai didesnis nei prieš metus ir didesnis nei 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį. Neterminuotieji indėliai sumažėjo 28,1 mln. Eur, arba 8,5 proc. 

Nuo metų pradžios palūkanų normas už 12 mėn. trukmės terminuotuosius indėlius eurais padidino didžioji dauguma – 51 – kredito unijų. Šiuo metu kai kurios kredito unijos už šios trukmės indėlius siūlo didesnes kaip 4 proc. palūkanas.

2023 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijos savo nariams buvo suteikusios 948,2 mln. Eur paskolų. Jos padidėjo 17,9 mln. Eur, arba beveik 2 proc. (ankstesnį ketvirtį – 20,5 mln. Eur, arba 2,3 %). Iš jų paskolos fiziniams asmenims sudarė 665,6 mln. Eur, o įmonėms – 282,5 mln. Eur. Kredito unijos ir toliau aktyviau skolino įmonėms – paskolos joms padidėjo 11,7 mln. Eur, arba 4,3 proc., o fiziniams asmenims – 6,1 mln. Eur, arba 0,9 proc. Paskolų portfelio kokybė ir toliau yra stabili.

Kredito unijų pateiktais duomenimis, nuo metų pradžios pajinis kapitalas sumažėjo 2,6 mln. Eur, arba 3,6 proc., ir sudarė 69,3 mln. Eur. Reikšmingą įtaką tam turėjo vienos kredito unijos, siekusios specializuoto banko licencijos, pajinio kapitalo sumažėjimas. Pašalinus šio veiksnio įtaką, pajinis kapitalas išaugo 1,1 mln. Eur.

Šiuo metu kredito unijų sektoriuje veikia Lietuvos centrinė kredito unija, vienijanti 45 kredito unijas, ir Jungtinė centrinė kredito unija, vienijanti 14 kredito unijų. Jos vienija beveik 170 tūkst. narių. Be pagrindinės buveinės, kredito unijos paslaugas teikė dar 80 struktūrinių padalinių.

Lietuvos bankas viešai skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius bei veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Naujausius kredito unijų veiklos rodiklius rasite čia.

Kredito unijos: reikšmingai augo terminuotieji indėliai ir pelnas