Lietuvos bankas
2017-11-29
  • Fotolia_180860607_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Trečiąjį šių metų ketvirtį toliau augo kredito unijų turtas ir paskolų portfelis, kredito unijos aktyviai rengėsi nuo kitų metų įsigaliosiantiems pokyčiams. 

„Matome didėjantį sujudimą, susijusį su šio sektoriaus reforma: kredito unijos stiprina kapitalą, priėmusios sprendimus, kreipiasi į Lietuvos banką dėl sutikimo persitvarkyti į specializuotą banką ar reorganizuotis, prisijungiant prie kitų kredito unijų“, – sako Lietuvos banko Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Siekdamos persitvarkyti į specializuotą banką, į Lietuvos banką kreipėsi jau šešios savarankiškai veikiančios kredito unijos, trims iš jų (kredito unijoms „Mano unija“, LTL ir „Saulėgrąža“) tokie sutikimai jau išduoti. Dabar jos ruošiasi kitam etapui – pasirengimui gauti banko licenciją.

Trečiąjį šių metų ketvirtį kredito unijų turtas išaugo 4 proc. ir sudarė 666,4 mln. Eur, arba 2,5 proc. bankų sistemos turto. Šį pokytį lėmė neterminuotųjų indėlių augimas žemdirbius vienijančiose kredito unijose, jų nariams pradėjus gauti lėšas už parduotą žemės ūkio produkciją.

Kredito unijų suteiktos paskolos aptariamą laikotarpį padidėjo 6,8 proc. (nuo metų pradžios – 19,5 %) ir 2017 m. spalio 1 d. sudarė 405 mln. Eur, arba daugiau nei 60 proc. kredito unijų turto.

Per 2017 m. devynis mėnesius kredito unijų sektorius patyrė 2,5 mln. Eur nuostolį − beveik 2 mln. Eur mažesnį nei to paties praėjusių metų laikotarpio nuostolis (4,4 mln. Eur). Tai lėmė ta priežastis, kad kredito unijų išlaidos mažėjo sparčiau negu gaunamos pajamos, kurių didžiausią dalį sudarė pajamos iš palūkanų. Nuo metų pradžios 47 kredito unijos dirbo pelningai, o 24 – nuostolingai.

Kredito unijų pajinis kapitalas 2017 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 57,4 mln. Eur. Pusę jo (28,7 mln. Eur) sudarė tvarūs pajai, kuriais dengiami kredito unijos patirti nuostoliai.

2017 m. spalio 1 d. kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 17,12 proc. (normatyvas – 13 %), likvidumo rodiklis – 42,88 proc. (minimalus reikalaujamas – 30 %).

Šiuo metu Lietuvoje veikia 68 kredito unijos, vienijančios apie 160 tūkst. narių.

Kredito unijų veiklos apžvalga (2017 m. III ketv.) ir rodiklių bei riziką ribojančių normatyvų vykdymo  suvestinė skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.