Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba nutarė skirti kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ 1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą už finansinių paslaugų teikimą, nors tai daryti unijos teisės yra apribotos.

Lietuvos banko valdyba nutarė skirti kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ 1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą už finansinių paslaugų teikimą, nors tai daryti unijos teisės yra apribotos.

Šių metų kovo 24 d. Lietuvos banko valdyba, įvertinusi kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, nustatė apribojimus tam tikroms unijos finansinėms operacijoms. Unija buvo įpareigota teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki 2011 m. rugsėjo 30 d.