Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba, aptarusi kredito unijos ,,Sveikatos kreditas“ (Gargždai) inspektavimo rezultatus, griežtai įvertino nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Šiai kredito unijai skirta 0,1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio bauda. Nustatyti tam tikri reikalavimai dėl kapitalo pakankamumo.

Priimant nutarimą atsižvelgta į tai, kad Lietuvos bankas jau anksčiau kredito unijai ,,Sveikatos kreditas“ taikė poveikio priemones už teisės aktų pažeidimus.

Kredito unija ,,Sveikatos kreditas“ įpareigota iki 2011 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką.