Lietuvos bankas
2023-06-02
11

Griežtėjant Europos Centrinio Banko pinigų politikai, toliau slopo privačiojo ne finansų sektoriaus kreditavimas. Antrą mėnesį paeiliui reikšmingai kilo palūkanų normos, mokamos už naujus terminuotuosius indėlius. Padaugėjo namų ūkių ir įmonių, pradedančių naudotis atsirandančia galimybe gauti didesnę investicinę grąžą už sutarto termino indėlius.

Komentuoja Daumantas Skinkys, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento ekonomistas

Metinis paskolų įmonėms portfelio augimo tempas gerokai sulėtėjo (sudarė 7,2 %) ir priartėjo prie euro zonos vidurkio (4,6 %, žr. 1 pav.). Paskolų portfelis buvo tokio pat dydžio kaip prieš pusmetį ir sudarė 10,2 mlrd. Eur. Suteiktų paskolų skaičius buvo 2 proc. mažesnis nei prieš metus, tačiau dėl kelių vienetinių didelių paskolų atvejų naujų paskolų mėnesinio srauto vertė minėtu laikotarpiu padidėjo 13,9 proc. Neįskaitant jų, paskolų srauto vertė per metus smuko 20 proc., sudarė 158 mln. Eur, ir atsiliko nuo ilgalaikio mėnesinio skolinimo įmonėms vidurkio (195 mln. Eur)1.

Paskolų namų ūkiams portfelio metinė augimo sparta slopo septintą mėnesį iš eilės (sudarė 9,5 %), tačiau vis dar gerokai viršijo euro zonos vidurkį (2,5 %). Naujų būsto paskolų palūkanų normai ūgtelėjus iki 5,3 proc., būsto kreditavimas toliau slopo. Naujų būsto paskolų skaičius balandžio mėn. buvo 14,2 proc. mažesnis nei prieš metus, o mėnesinio paskolų srauto vertė sumažėjo 10,5 proc.1 Kita vertus, vartojimo paskolų srautas per metus paaugo 30, o jų skaičius – 2,4 proc.1

Įmonių ir gyventojų naujų terminuotųjų indėlių palūkanų normos antrą mėnesį iš eilės didėjo daugiau nei naujų paskolų (žr. 2 ir 3 lenteles). Atitinkamai iki 2,9 ir 2,7 proc. pakilus įmonių ir gyventojų sutarto termino indėlių palūkanų normoms, sumažėjo atotrūkis tarp palūkanų, mokamų už naujus terminuotuosius indėlius ir paskolas. Per metus įmonių paskolų palūkanų normos išaugo per 2,3, o terminuotųjų indėlių – 2,1 proc. punkto. Kita vertus, minėtu laikotarpiu būsto paskolų palūkanų normos gyventojams kilo 3,1, o sutarto termino indėlių palūkanų normos didėjo gerokai mažiau – per 1,8 proc. punkto1 (žr. 3 ir 4 pav.). Mažesnis atotrūkis įmonių segmente rodo didesnę įmonių derybinę galią tariantis dėl palūkanų normų.

Daugėja įmonių ir gyventojų, besirenkančių sutarto termino indėlius. Įmonių terminuotieji indėliai balandžio mėn. sudarė 7,9 proc. indėlių portfelio (1,7 proc. p. prieaugis per mėnesį), o namų ūkių – 20,4 proc. (1,4 proc. p. prieaugis minėtu laikotarpiu) (žr. 6 pav.). Bendrai privačiojo ne finansų sektoriaus sutarto termino indėlių dalis išaugo iki 16,2 proc. indėlių portfelio (1,5 proc. p. prieaugis per mėnesį). Įmonės balandžio mėn. gavo 0,34 proc. palūkanų už vienadienius indėlius, o gyventojams už šios rūšies indėlius mokėtos vos 0,05 proc. palūkanos.

Per mėnesį bankuose laikomų indėlių suma nepakito. Metinė namų ūkių indėlių augimo sparta balandžio mėn. sulėtėjo iki 5,8 proc., o bankuose laikomų indėlių suma buvo stabili ir siekė 21,2 mlrd. Eur. Įmonių indėlių suma taip pat nepasikeitė ir sudarė 10,7 mlrd. Eur. Metinis įmonių indėlių augimo tempas pasiekė 19 proc. (žr. 7 pav.). Privačiojo ne finansų sektoriaus paskolų ir indėlių santykis buvo stabilus ir sudarė 75,3 proc. (žr. 8 pav.).

1Skaičiavimai atlikti naudojant 3 mėn. slankųjį vidurkį.

1 lentelė. Pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolų portfelio ir srauto vertės pokytis (procentais; 3 mėn. slankusis vidurkis)

Kredito ir indėlių raida balandžio mėnesį (duomenų komentaras)

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų palūkanų normos

Kredito ir indėlių raida balandžio mėnesį (duomenų komentaras)

3 lentelė. Namų ūkių ir įmonių naujų terminuotųjų indėlių PFĮ palūkanų normos

Kredito ir indėlių raida balandžio mėnesį (duomenų komentaras)

Kredito ir indėlių raida balandžio mėnesį (duomenų komentaras)Kredito ir indėlių raida balandžio mėnesį (duomenų komentaras)Kredito ir indėlių raida balandžio mėnesį (duomenų komentaras)Kredito ir indėlių raida balandžio mėnesį (duomenų komentaras)