Lietuvos bankas
2020-06-19
11

2020 m. pirmąjį ketvirtį padidėjęs kredito unijų veiklos efektyvumas padėjo užtikrinti pelningą veiklą. Kredito unijų sektoriaus veiklos rezultatas buvo 1,8 mln. Eur pelnas. 2019 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijos uždirbo 0,7 mln. Eur pelną.

„Sektoriaus veiklos rezultatą palankiai veikė augęs kreditavimas, toliau didėjo pelningai dirbančių kredito unijų skaičius, o patirto nuostolio dydis reikšmingai sumenko. Ekonomikos susitraukimas, kurį sukėlė koronaviruso protrūkis, ir dėl karantino sutrikęs ekonominis aktyvumas didesnės įtakos šių metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatams neturėjo, tačiau vėliau tikėtinas neigiamas poveikis“, – sako Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.

2020 m. balandžio 1 d. didžiausią kredito unijų turto dalį (73,5 %), kaip ir ankstesniais laikotarpiais, sudarė nariams suteiktos paskolos. 2020 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijų suteiktos paskolos padidėjo 17 mln. Eur, arba 3 proc. Daugiausia augo būsto paskolų apimtis ir jų dalis paskolų portfelyje. Fiziniams asmenims suteiktos paskolos laikotarpio pabaigoje sudarė 80 proc. paskolų portfelio.

Kredito unijų priimti indėliai nuo metų pradžios išaugo 3,6 mln. Eur (0,5 %) ir 2020 m. balandžio 1 d. sudarė 698,4 mln. Eur. Didžiausią indėlių portfelio dalį (96,2 %) tebesudarė fizinių asmenų indėliai, nes gyventojai ir toliau renkasi indėlius kaip lėšų taupymo ir investavimo priemonę. Nuo metų pradžios palūkanų normas už 12 mėn. trukmės terminuotuosius indėlius eurais padidino 19 kredito unijų, vidutinė palūkanų norma už šiuos indėlius siekė apie 1 proc. 

2020 m. balandžio 1 d. finansines ir priežiūrai skirtas ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 60 kredito unijų, vienijusių 161,3 tūkst. narių. Pelningai dirbusios 50 kredito unijų uždirbo 1,9 mln. Eur pelną, o 10 jų patyrė 0,1 mln. Eur nuostolį. 

Šių metų pirmąjį ketvirtį sėkmingai užbaigtas keturių kredito unijų jungimosi procesas kredito uniją Skuodo bankelis, Naftininkų ir Sedos kredito unijas prijungus prie Mažeikių kredito unijos. Tai yra pirmas atvejis, kai jungimosi procese dalyvavo daugiau nei dvi kredito unijos.

Aptariamu laikotarpiu šiame sektoriuje veikė trys kredito unijų grupės – Lietuvos centrinės kredito unijos grupė, vienijusi 45 kredito unijas, Jungtinė centrinės kredito unijos grupė, vienijusi 11 kredito unijų, ir keturios persitvarkančios į bankus kredito unijos. Pirmąjį ketvirtį buvo vykdomi priežiūriniai kapitalo ir likvidumo reikalavimai. 

2020 m. pirmojo ketvirčio Kredito unijų rinkos veiklos apžvalgą rasite čia.

Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiama informacija apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.