Lietuvos bankas
2024-01-09
11

Lietuvos bankas kviečia finansų rinkos dalyvius išsakyti savo nuomonę Europos bankininkystės institucijos konsultacijose dėl tarptautinių sankcijų ir kitų ribojamųjų priemonių, taip pat ir dėl rizikų, susijusių su kriptoturtu.

Europos bankininkystės institucija pradėjo viešas konsultacijas dėl dviejų vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės gairių rinkinių, skirtų Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių ribojamųjų priemonių (sankcijų) įgyvendinimui užtikrinti. Šias ribojamąsias priemones sudaro tikslinės finansinės sankcijos ir sektorinės priemonės, pavyzdžiui, embargas. Jų laikytis privalu bet kuriam asmeniui ar subjektui, priklausančiam ES valstybių jurisdikcijai. 

Jei finansų įstaigos nesilaiko vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės reikalavimų, joms kyla teisinė bei reputacijos rizika ir yra tikimybė sulaukti poveikio priemonių. O svarbiausia - tai kenkia ES ribojamųjų priemonių veiksmingumui, gali sudaryti spragas apeiti ribojamąsias priemones, turėti įtakos ES finansų sistemos stabilumui ir vientisumui.

Vienas gairių projektų rinkinys skirtas finansų įstaigoms ir jų priežiūros institucijoms. Jame nustatomi bendri reguliavimo lūkesčiai dėl įstaigų vadovų vaidmens vidaus valdymo ir rizikos valdymo ribojamųjų priemonių kontekste.

Kitas gairių projektas skirtas mokėjimo ir kriptoturto paslaugų teikėjams. Jame nurodoma, kaip jie turėtų sutelkti dėmesį į klientų pažinimo procedūras ir laikytis ribojamųjų priemonių pervesdami lėšas ir kriptoturtą.

Konsultacijos dėl šių gairių vyks iki 2024 m. kovo 25 d., o vasario 8 d. minėtais klausimais vyks vieša diskusija, į kurią iki sausio 31 d. reikėtų užsiregistruoti naudojantis šia nuoroda

***

Europos bankininkystės institucija taip pat yra paskelbusi viešą konsultaciją dėl naujų gairių, kuriomis stiprinama kova su piktnaudžiavimu lėšomis ir kriptoturto pervedimais teroristų finansavimo ar kitų finansinių nusikaltimų tikslais (vadinamosios travel rule gairės). Taip pat siekiama bendro finansų rinkos dalyvių ir jų priežiūros institucijų požiūrio, kad būtų užtikrintas nuoseklus ES teisės taikymas.

Šiose gairėse išsamiai aprašoma, kaip nustatyti ir valdyti lėšų ir kriptoturto pervedimus, kai trūksta reikiamos informacijos: nurodomi veiksmai ir procedūros, kuriuos turėtų taikyti mokėjimo ir kriptoturto paslaugų teikėjai bei tarpininkai, kad tinkamai nustatytų trūkstamą informaciją apie lėšas arba kriptoturtą (mokėtojus, iniciatorius, gavėjus). Taip pat siekiama, kad atitinkamos institucijos galėtų nustatyti tokius pervedimus ir juos ištirti. 

Konsultacijos dėl šių gairių vyksta iki 2024 m. vasario 26 d., savo nuomonę galite pateikti čia..