Lietuvos bankas
2022-01-11
11

Lietuvos bankas kviečia visas suinteresuotąsias šalis išsakyti nuomonę Europos Komisijos konsultacijoje dėl viešųjų kapitalo rinkų patrauklumo įmonėms didinimo ir palankesnių sąlygų mažoms ir vidutinėms įmonėms patekti į vertybinių popierių biržas sudarymo.

Įtraukimas į biržų prekybos sąrašus leistų mažoms ir vidutinėms įmonėms didinti finansavimo šaltinių ir investuotojų pasirinkimą, suteiktų geresnę prieigą prie papildomo akcinio kapitalo ir skolos finansavimo, didintų įmonių žinomumą. 

Vis dėlto, nepaisant šių privalumų, Europos Sąjungos (ES) kapitalo rinkos šioms įmonėms vis dar nėra patrauklios. Europos Komisija pradėjo viešą konsultaciją, kad sužinotų suinteresuotųjų subjektų nuomonę apie poreikį didinti įtraukimo į ES viešųjų rinkų prekybos sąrašus patrauklumą įmonėms ir kokiais būdais bei priemonėmis tą geriausiai padaryti. Taip pat siekiama sužinoti, kas paskatintų viešus akcijų siūlymus (angl. Initial Public Offering, IPO). Ypatingas dėmesys skiriamas mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Vieša konsultacija vyks iki 2022 m. vasario 11 d. Savo nuomonę, komentarus ir pastabas kviečiame teikti čia (konsultacija yra ir lietuviu kalba). Būtume dėkingi, jeigu išsakyta nuomone pasidalytumėte ir su Lietuvos banku el. paštu [email protected] – tai leistų mums geriau suprasti rinkos lūkesčius ir galimybes derinant gairių projektą.