Lietuvos bankas
2022-11-21
11

Lietuvos bankas atlieka apklausą, kuria siekia atliepti duomenų vartotojų poreikius. Kviečiame išsakyti nuomonę apie Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamus duomenis.

„Būdami į duomenis orientuota organizacija, reaguodami į besikeičiančias duomenų valdymo, jų tvarkymo tendencijas ir įgyvendindami atvirųjų duomenų iniciatyvą, siekiame ir suprasti vartotojus. Duomenų vartotojo profilio analizė atveria galimybių įvertinti tolesnius pokyčio žingsnius duomenų ir statistikos platinimo srityje“, – sako Asta Žilienė, Lietuvos banko Duomenų ir statistikos platinimo skyriaus vadovė.

Šios apklausos tikslas – geriau pažinti mūsų duomenų vartotoją. Norime išsiaiškinti, kokių duomenų Jūs ieškote, kokie jų pateikimo būdai ar formatai būtų Jums prieinamesni, kokiam tikslui juos naudojate. Visi atsakymai bus konfidencialūs, o apibendrinti rezultatai bus paskelbti Lietuvos banko interneto svetainėje ir naudojami tobulinant duomenų pateikimą vartotojams pagal jų išreikštus poreikius.

Dėkojame už Jūsų skirtą laiką bei įžvalgas ir tikimės glaudaus bendradarbiavimo!