Lietuvos bankas
2018-07-18
11

Lietuvoje veikiančių II pakopos pensijų fondų turtas perkopė 3 mlrd. Eur ribą ir 2018 m. birželio pabaigoje sudarė 3 082 mln. Eur. Daugumos pensijų fondų rezultatai šių metų antrąjį ketvirtį buvo geresni nei pirmąjį, o ilgalaikė 10 m. grąža yra teigiama.

„Šiemet pensijų fondų dalyvių turtą labiausiai gausino naujos įmokos, o metų pradžioje vykę finansų rinkų svyravimai neigiamai paveikė šių metų fondų grąžą. Natūralu, kad trumpuoju laikotarpiu pensijų fondų grąža svyruoja, tačiau kaupiantiesiems svarbiausia yra tai, kaip fondams pavyksta uždirbti ilguoju laikotarpiu ir ar uždarbis viršija pinigų nuvertėjimą dėl infliacijos“, – sako Dalia Juškevičienė, Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė.

2018 m. pirmąjį pusmetį bendras svertinis visų pensijų fondų grąžos rodiklis sudarė –0,02 proc., o vidutinė metinė grąža per pastaruosius 10 m. buvo +3,62 proc.

Antrąjį ketvirtį pagerinus rezultatus, teigiamą 2018 m. pirmojo pusmečio grąžą (+1,19 %) pavyko pasiekti akcijų pensijų fondams (10 m. vidutinė metinė grąža +5,87 %). Kitų pensijų fondų grupių grąža šiemet pirmąjį pusmetį buvo neigiama: vidutinės akcijų dalies pensijų fondų –0,25 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža buvo +3,95 %), mažos akcijų dalies pensijų fondų sudarė –0,44 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža +4,15 %), konservatyvaus investavimo pensijų fondų –0,29 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža +2,92 %). Vidutinė metinė infliacija per pastaruosius 10 m. sudarė 2,5 proc.

II pakopos pensijų fonduose 2018 m. birželio pabaigoje buvo 1 299 tūkst. dalyvių – apie 10 tūkst. daugiau nei 2017 m. pabaigoje.

III pakopos pensijų fonduose 59 tūkst. kaupiančiųjų buvo sukaupę 101,18 mln. Eur turto. Bendra svertinė šios pakopos pensijų fondų grąža 2018 m. pirmąjį pusmetį sudarė –0,30 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža +3,68 %). Konservatyviai investuojančių obligacijų pensijų fondų grupės grąža šiuo laikotarpiu sudarė –1,27 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža +4,20 %), mišraus investavimo pensijų fondų buvo –0,20 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža +4,06 %). Akcijų pensijų fondai uždirbo teigiamą +0,28 proc. grąžą, o 10 m. vidutinė metinė grąža buvo +3,68 %).

Išsamūs II ir III pakopos pensijų fondų 2018 m. I pusmečio rezultatai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.