Lietuvos bankas
2019-03-12
11

Gyventojų, kaupiančių II ir III pakopos pensijų fonduose, skaičius praėjusiais metais ir toliau nuosekliai didėjo, taip pat augo ir pensijų fonduose sukauptas gyventojų turtas. Tai rodo naujausia Lietuvos banko parengta pensijų fondų ir KIS apžvalga

Per praėjusius metus II pakopos pensijų fondų valdomas turtas padidėjo 7 proc. ir metų pabaigoje sudarė 3 118 mln. Eur., daugiau kaip 44 tūkst. gyventojų sudarė naujas sutartis. 2018 m. pabaiga pensijų fondams nebuvo palanki – nors metų pradžioje pagrindiniai pasaulio akcijų indeksai pasiekė aukštumas, tačiau metų pabaigoje padėtis pasikeitė ir dauguma jų reikšmingai nukrito. Tai lėmė, kad bendri pensijų fondų rezultatai praėjusiais metais buvo neigiami. 

Per pastaruosius šešerius metus II pakopos pensijų fonduose sukauptas turtas išaugo beveik du kartus, pensijai kaupiančių gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį – nuo 2013 iki 2018 m. – padidėjo maždaug penktadaliu. 

 

III pakopos pensijų fonduose kaupiančių gyventojų skaičius per praėjusius metus padidėjo daugiau kaip 7 proc. ir pasiekė 62 tūkst., o sukaupto turto vertė padidėjo 7 proc. – iki 103,9 mln. Eur. Tačiau pernai rudenį prasidėjusios rinkų korekcijos neigiamai paveikė ir III pakopos pensijų fondų rezultatus. 

Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdomas turtas dėl sėkmingo investavimo per metus padidėjo 3,4 mln. Eur. Vis dėlto tai, kad investicinių vienetų per 2018 m. buvo išpirkta daugiau, nei išplatinta, lėmė fondų turto sumažėjimą 15 proc., ir metų pabaigoje bendra investicijų vertė sudarė 178,4 mln. Eur.

Pagal valdomą turtą didžiausia dalis teko nekilnojamojo turto fondams – jų valdomas turtas sudarė daugiau kaip trečdalį rinkos ir per metus padidėjo apie 7 proc. – iki 67 mln. Eur. Daugiausia dalyvių turintys akcijų fondai pagal valdomą turtą buvo treti (apie 20 % rinkos). 

Fondų dalyvių skaičius sumažėjo maždaug dešimtadaliu ir praėjusių metu pabaigoje jų buvo kiek daugiau nei 6 200. Iš viso 2018 m. Lietuvoje veikė 20 KIS. 

Lietuvoje platinamų užsienio KIS valdomo turto vertė per praėjusius metus sumažėjo daugiau kaip trečdaliu (beveik 37 %) – iki 279 mln. Eur, dalyvių skaičius beveik nepasikeitė. 

Lietuvos bankas, siekdamas supaprastinti fondų steigimą, padidinti konkurenciją depozitoriumų rinkoje ir sumažinti naštą rinkos dalyviams. peržiūrėjo jų teisinį reguliavimą – įstatymo pakeitimai įsigaliojo šių metų vasario 1 d. Tai Lietuvos bankas daro įgyvendindamas tikslą būti finansų sektoriaus partneriu, skatinančiu inovacijas ir tvarų augimą, sukurti pažangią ir patrauklią finansų sektoriaus reguliacinę ir priežiūrinę aplinką. 

II ir III pakopos pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos 2018 m. apžvalgą rasite čia (1 MB download icon).