Lietuvos bankas
2021-04-06
12

2020 m. ketvirtojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos

2020 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje investicijos į Lietuvos investicinių fondų (IF) akcijas sudarė 1 308 mln. Eur. Nuo IF gyvavimo pradžios (2003 m. IV ketv. – 3,2 mln. Eur) šios investicijos išaugo 400 kartų.

Didžiausi investuotojai į Lietuvos IF akcijas 2020 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje buvo ne finansų bendrovės (471 mln. Eur) ir namų ūkiai (368 mln. Eur).

Lietuvos rezidentų investicijos į užsienio IF akcijas 2020 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje siekė 5 819 mln. Eur, o tai keturis kartus daugiau nei investuota į Lietuvos IF akcijas.

Į užsienio IF akcijas daugiausia investavo pensijų fondai (3 794 mln. Eur) ir draudimo bendrovės (963 mln. Eur).

Daugiau duomenų apie Lietuvos institucinių sektorių finansinį turtą bei įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skiltyse Finansinių sąskaitų statistika, Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai.

Pasinaudokite įrankiu Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (107.5 KB download icon)