Lietuvos bankas
2014-12-18
  • Fotolia_114700746_Subscription_Monthly_M (1).jpg
     
11

Įsigaliojus naujiems reikalavimams, kredito unijos šių metų trečiąjį ketvirtį konservatyviau vertino paskolų portfelį ir formavo didesnius atidėjinius galimoms paskolų nuvertėjimo išlaidoms padengti.

„Nors pastaruoju metu matome tam tikrų teigiamų poslinkių, kai kurių kredito unijų paskolų portfelis vis dar įvertintas nepakankamai konservatyviai. Siekiant spręsti esmines sektoriaus problemas, neišvengiama reforma, užtikrinanti stabilią kapitalo bazę, kooperacijos ir atsakingo valdymo principų įtvirtinimą“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Kredito unijos pagal Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių reikalavimus pradėjo konservatyviau vertinti paskolų portfelio kokybę ir formuoti daugiau specialiųjų atidėjinių. Jų suma trečiąjį ketvirtį padidėjo 13,4 % ir sudarė 40,6 mln. Lt. Paskolų portfelyje daugėjo vėluojančių ilgiau nei 60 d. nenuvertėjusių paskolų. Tai rodo, kad skolininkai laiku neatsiskaito su kredito unijomis, o nuostolių dydis dėl laiku negrąžintų paskolų priklauso nuo už šias paskolas įkeisto turto vertės. Siekdamos padengti galimus paskolų vertės sumažėjimo nuostolius, kredito unijos privalo sukaupti pakankamą kapitalą.

Kredito unijų pajinis kapitalas ataskaitinį ketvirtį padidėjo 0,8 % ir, 2014 m. spalio 1 d. duomenimis, sudarė 174,8 mln. Lt. Šiemet rugpjūtį įsigaliojusiomis Kredito unijų įstatymo pataisomis įtvirtintos naujos kredito unijų pajinio kapitalo formavimo priemonės – nuo šiol kredito unijos turi galimybę pačios nustatyti pajinio kapitalo formavimo būdus. Kapitalo stiprinimas ir toliau yra vienas iš svarbiausių kredito unijų uždavinių.

2014 m. trečiąjį ketvirtį kredito unijų turtas padidėjo 2 % ir spalio 1 d. sudarė beveik 2 mlrd. Lt. Didžiausią kredito unijų turto dalį sudarantis paskolų portfelis trečiąjį ketvirtį padidėjo 1,1 % – iki 925,5 mln. Lt, o indėlių suma atitinkamu laikotarpiu išaugo 2 % – iki 1,7 mlrd. Lt.

Kredito unijos per 2014 m. devynis mėnesius uždirbo 10,3 mln. Lt pelno, 2013 m. per tą patį laikotarpį kredito unijos patyrė 14,1 mln. Lt nuostolių. Pelningai dirbusios 45 kredito unijos uždirbo 18,6 mln. Lt pelno, o 29 nuostolingai dirbusios patyrė 8,3 mln. Lt nuostolių.

Siekdamas, kad kredito unijos veiktų stabiliai, Lietuvos bankas, apibendrinęs viešos diskusijos dėl kredito unijų ateities rezultatus, Lietuvos Respublikos Seimo sudarytai darbo grupei dėl kredito unijų sektoriaus struktūrinės reformos pateikė konkrečias priemones, kurios padėtų užtikrinti tvarią ir efektyvią kredito unijų sektoriaus veiklą ateityje.

Išsamiau apie kredito unijų 2014 m. trečiojo ketvirčio veiklos rezultatus skaitykite Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje apžvalgoje (317.8 KB ). Siekdamas didinti šalies finansų rinkos skaidrumą, Lietuvos bankas specialioje suvestinėje (300.7 KB ) skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos pagrindinius veiklos rodiklius ir riziką ribojančių normatyvų vykdymą.