Lietuvos bankas
2024-01-19
13

Šiandien Kapitalo rinkos taryba įvardijo 2024 m. veiklos prioritetus: gerinti investavimo galimybes, skatinti gyventojus investuoti, didinti finansinį raštingumą. Šiais metais Kapitalo rinkos tarybai pirmininkauja Lietuvos bankas, perėmęs estafetę iš Finansų ministerijos. 

„Praėjusiais metais Kapitalo rinkos taryba atliko solidų įdirbį, o šiais metais svarbu toliau užtikrintai stiprinti šalies kapitalo rinką. Tarp mūsų prioritetų – gerinti aplinką potencialiems investuotojams bei investicinių paslaugų teikėjams ir šviesti gyventojus apie investavimo kapitalo rinkoje naudą ir rizikas. Skirsime dėmesio ir šios srities inovacijų plėtrai“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta.

Dėl šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo investicinių paslaugų teikėjams kyla neaiškumų, kokią informaciją jie gali teikti esamiems ir potencialiems klientams, kad nepažeistų reguliuojamos rinkos teisės aktų reikalavimų. Dėl to investuotojams pritraukti reikia nemažų žmogiškųjų ir piniginių išteklių. Lietuvos bankas parengs rekomendacijas dėl šios informacijos apimties ir kitų klausimų, tai leistų sumažinti administracinę naštą ir sąnaudas. Taip pat bus svarstoma, kaip sumažinti administracinę naštą žmonėms parduodant vertybinius popierius.

„Pirmieji Tarybos veiklos metai parodė, kad jos įgyvendinamos priemonės kuria papildomus finansavimo šaltinius verslui, didina finansavimo prieinamumą mažoms ir vidutinėms įmonėms, augina visuomenės finansinį raštingumą. Svarbu neprarasti veiklos pagreičio ir toliau dėmesį skirti investicinės bei verslo aplinkos gerinimui“, – sako finansų viceministrė Vaida Markevičienė.

Finansų ministerija numato atlikti išskaičiuojamojo mokesčio (angl. withholding tax) taikymo vertinimą, atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, kuriame numatyti tarpvalstybiniai palengvinimai ir, esant poreikiui, parengti teisės aktų pakeitimus. Ministerija taip pat artimiausiu metu patvirtins Visuomenės finansinio švietimo veiksmų planą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kuruojamų darbų sąraše – informacijos sklaidos užsienio investuotojams klausimai.

„Kartu su kapitalo rinkos ekspertais ir socialiniais partneriais parengėme struktūruotą informaciją, kurioje pristatome Lietuvos kapitalo rinką. Tikimės, jog ši ir kitos visiems kartu bendradarbiaujant pasiūlytos priemonės prisidės didinant Lietuvos kapitalo rinkos žinomumą tarptautiniu mastu ir pagyvins pačios rinkos plėtrą“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Ieva Valeškaitė.

Kapitalo rinkos taryba, įkurta praėjusiais metais Lietuvos banko ir Finansų ministerijos iniciatyva. Jos paskirtis – užtikrinti kapitalo rinkos dalyvių (paslaugų teikėjų ir vartotojų), taip pat kapitalo rinkos politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų bendradarbiavimą, skatinant kapitalo rinkos plėtrą ir pažangą. Tarybą sudaro valstybės institucijų, ir privačiojo sektoriaus asociacijų atstovai.