Lietuvos bankas
2021-07-08
12

Ketvirtadienį Vilniuje, Lietuvos banke, įvyko Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus ir Ukrainos nacionalinio banko pirmininko Kyrylo Shevchenko susitikimas.

Centrinių bankų vadovai aptarė centrinių bankų tarpusavio bendradarbiavimo, Ukrainos ir Lietuvos ekonominės partnerystės, Ukrainos bendradarbiavimo su Tarptautiniu valiutos fondu ir kitas šiuo metu aktualias temas.

Lietuvos bankas jau ne vieną dešimtmetį bendradarbiauja su Ukrainos nacionaliniu banku, keičiasi patirtimi ir geriausia praktika visose centrinio banko kompetencijos srityse – užsienio atsargų valdymo, bankų priežiūros, finansinio stabilumo, mokėjimų, operacinės rizikos valdymo, strateginio planavimo, tarptautinio bendradarbiavimo, inovacijų ir kt., reguliariai vyksta dvišaliai aukšto lygio susitikimai.

2018 m. Lietuvos banko ir Ukrainos nacionalinio banko bendradarbiavimą sustiprino dvišalis bendradarbiavimo susitarimas inovacijų plėtros srityje.

2021 m. birželio mėn. Lietuvos banko ir Ukrainos nacionalinio banko vadovai virtualiai pasirašė bendradarbiavimo ir keitimosi informacija susitarimą draudimo priežiūros srityje.

Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su Lenkijos nacionaliniu banku įgyvendina ES Dvynių programos projektą „Ukrainos nacionalinio banko institucinių ir reguliavimo gebėjimų stiprinimas įgyvendinant ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą“.