Lietuvos bankas
2019-11-07
  • lb-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba įspėjo UAB „Bonum Publicum“ dėl teisės aktų pažeidimų, kurie nustatyti per šios draudimo bendrovės veiklos inspektavimą. 

Nustatyta pažeidimų bendrovei įgyvendinant atitikties funkciją, taip pat siūlant klientams sudaryti sutartis ir atskleidžiant draudėjams informaciją apie mokesčius prieš  gyvybės draudimo sutarčių, susijusių su kapitalo kaupimu, sudarymą. Bendrovė privalo tobulinti rizikų valdymą, aktuarinės ir vidaus audito funkcijų įgyvendinimą, rinkos rizikos valdymą, techninių atidėjinių bei mokumo kapitalo skaičiavimus.

Bendrovė įpareigota iki 2019 m. gruodžio 31 d. pašalinti per inspektavimą nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Dalis jų jau pašalinta.