Lietuvos bankas
2024-07-05
11

Lietuvos bankas patvirtino investicinio gyvybės draudimo produktų platinimo gaires – jomis siekiama gerinti vartotojų interesų apsaugą ir vienodinti tokių produktų platinimo praktiką.

„Šios gairės – vienas iš Lietuvos banko žingsnių, siekiant stiprinti investicinio gyvybės draudimo vartotojų apsaugą, o patiems draudimo rinkos dalyviams suteikti daugiau aiškumo“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta.

Gairėse išskiriami geriausios praktikos pavyzdžiai, pažymimi netinkamo veiklos atvejai, kai kyla didžiausia rizika, kad vartotojui gali būti parduotas jo lūkesčių ir poreikių neatitinkantis produktas. Pavyzdžiui, prieš sudarydamas draudimo sutartį, platintojas turi tiksliai nustatyti vartotojo poreikius, suprantama forma pateikti objektyvią informaciją apie draudimo produktą, kad vartotojas galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl tokio produkto įsigijimo.

Lietuvos banko pastebėjimu, iki šiol šios rinkos praktika yra gana nevienoda. Lietuvos banko atlikto slaptojo pirkėjo tyrimo rezultatai rodo, kad beveik 40 proc. atvejų klientams buvo pasiūlytas jų poreikių neatitinkantis draudimo produktas, o tai gali lemti rezultatą, kurio klientas nesitikėjo. Pavyzdžiui, priklausomai nuo pasirinkto produkto ir draudiko, tiesioginiai ir netiesioginiai atskaitymai per 30 metų gali sudaryti nuo 20 iki 51 proc. sumokėtų draudimo įmokų, o sukaupta suma gali būti mažesnė net ir už sumokėtas įmokas.

Lietuvos bankas siekia, kad šios gairės būtų aktualios rinkos dalyviams, todėl jas peržiūrės, atnaujins ir papildys jų turinį, kai nustatys, kad vienam ar kitam klausimui reikia skirti dėmesio, priimti sprendimą, bendrai sutarti ar aiškesnės krypties.

Atsižvelgiant į tai, kad šių gairių tam tikroms nuostatoms įgyvendinti draudimo rinkos dalyviams gali prireikti laiko ir priemonių, numatoma, kad nuostatos, kurių įgyvendinimas objektyviai susijęs su papildomais ir neplanuotais ištekliais bei išlaidomis, pavyzdžiui, skirtomis informacinių technologijų pritaikymui, bus įgyvendintos per vienus metus nuo jų paskelbimo.

Draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimo gairės.