Lietuvos bankas
2017-07-24
11

Lietuvos bankas peržiūri leidimų ir licencijų vykdyti investicinių bendrovių ir investicinių fondų veiklą suteikimo procedūras, imasi kitų veiksmų siekdamas kurti palankesnę teisinę aplinką veikti kolektyvinio investavimo subjektams. Lietuvos banko siūlomos reguliavimo naujovės rinkos dalyviams pristatytos Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje vykusiame susitikime – jame aptarti šiame finansų sektoriuje kylantys iššūkiai, spręstini klausimai ir diskusijas keliantys veiklos aspektai.

„Investicinių bendrovių ir investicinių fondų teisinio reguliavimo peržiūrą skatina aiškiai išreikštas rinkos poreikis paprastinti galiojančius reguliavimo standartus. Todėl atsisakome teisės aktuose įtvirtintų, tačiau praktikoje perteklinių reikalavimų, rinkai suteikiama daugiau galimybių, kartu numatant būtinas investuotojų apsaugos nuostatas“, – sako Mindaugas Šalčius, Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius.

Be paprastesnių leidimų ir licencijų suteikimo procedūrų, aiškiau apibrėžti investuotojų grupei – informuotiesiems investuotojams – taikomi reikalavimai. Atsižvelgus į investicinių bendrovių veiklos specifiką ir įprastai didelį investuotojų skaičių, numatoma palengvinti sprendimų priėmimo šiose bendrovėse procedūras. Be to, siūloma sudaryti daugiau galimybių investicinėms bendrovėms ir investiciniams fondams savo produktus platinti Lietuvoje. 

Šie ir kiti kolektyvinio investavimų subjektų veiklą reguliuojančių įstatymų pakeitimai rengiami vadovaujantis Lietuvos banko veiklos planu ir numatomi pateikti Finansų ministerijai 2017 m. antrąjį pusmetį. Apie tai paskelbta Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atstovų susitikime su asociacijų atstovais, kolektyvinio investavimo subjektų valdytojais ir advokatais. Atsižvelgus į rinkoje susidariusią situaciją, kai turto saugojimo ir priežiūros (depozitoriumo) funkcijas vykdo tik keletas subjektų, aptarta, kokiu būdu būtų galima padidinti  jų kiekį.

Lietuvos bankas siekia tapti inovacijas ir tvarų finansų rinkos augimą skatinančiu finansų sektoriaus partneriu. Lietuvos banko strateginėse 2017–2020 m. veiklos kryptyse numatyta, mažinant administracinius barjerus, siekti, kad finansų rinkos dalyviai priežiūrą ir reguliacinę aplinką vertintų kaip palankią.