Lietuvos bankas
2021-09-09
11

Lietuvos bankas ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) primena finansų maklerio įmonėms ir kredito įstaigoms, kurios teikia investicines paslaugas, kad vykdydamos klientų pavedimus jos turi veikti geriausiais jų interesais.

ESMA išreiškė susirūpinimą dėl galimai nepakankamos investuotojų interesų apsaugos tais atvejais, kai jiems investicines paslaugas teikia įmonės, perduodančios klientų pavedimus vykdyti tretiesiems asmenims ir už tai gaunančios iš jų atlygį. Mokėjimų už pavedimų srautą praktika sukelia aiškų įmonės ir klientų interesų konfliktą, nes skatina įmonę rinktis trečiąjį asmenį, siūlantį įmonei didžiausią atlygį, o ne geriausią įmanomą rezultatą įmonės klientams. ESMA nuomone, daugeliu atvejų mažai tikėtina, kad įmonių, priimančių atlygį už perduodamų pavedimų srautą, veiklos praktika būtų suderinama su Finansinių priemonių rinkų direktyvoje (angl. Markets in Financial Instruments Directive II, MIFID II) nustatytais reikalavimais.

ESMA viešas pranešimas apie rizikas, susijusias su mokėjimu už pavedimų srautą ir tam tikra „nulinių komisinių brokerių“ praktika (172.8 KB download icon)

Atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš Europos Sąjungos, ESMA taip pat primena, kokiomis sąlygomis trečiosiose valstybėse įsteigtos įmonės gali teikti investicines paslaugas ES (45.2 KB download icon).