Lietuvos bankas
2020-10-23
11

Europos Taryba pasiūlė atidėti vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato (angl. European Single Electronic Format, ESEF) reikalavimų taikymą.

Lietuvos bankas informuoja, kad Europos Taryba paskelbė oficialią poziciją dėl Kapitalo rinkų sąjungos gaivinimo paketo (angl. The Capital Markets Recovery Package) – jame numatyta galimybė valstybėms narėms vieniems metams atidėti reikalavimo teikti metines finansines ataskaitas naujuoju formatu taikymą.

Atsižvelgdamas į tai, kad galutinis sprendimas Europos Sąjungos mastu minėtu klausimu gali būti priimtas ir paskelbtas tik šių metų pabaigoje, Lietuvos bankas skatina emitentus toliau įgyvendinti pasirengimo finansines ataskaitas teikti naujuoju formatu procesą. Net ir priėmus sprendimą leisti valstybėms narėms atidėti ESEF reikalavimų taikymą vieniems metams, Lietuvos bankas užtikrina, kad toms bendrovėms, kurios bus pasirengusios metines finansines ataskaitas teikti naujuoju formatu, tokia galimybė bus sudaryta, siekiant nestabdyti metinių finansinių ataskaitų skaitmenizavimo proceso. 

Apie tolesnius sprendimus dėl ESEF reikalavimų taikymo bus pranešta, kai tik jie bus priimti ir oficialiai paskelbti.