Lietuvos bankas
2017-12-22
  • Fotolia_106833983_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Nuo 2018 m. sausio 3 d. investicinės įmonės savo juridinius klientus, norinčius sudaryti sandorius dėl finansinių priemonių, turi identifikuoti naudodamos juridinio asmens identifikatoriaus (angl. Legal Entity Identifier, LEI) kodą. Prekybos vietos visus finansinių priemonių emitentus taip pat turi identifikuoti pagal LEI kodą. Jei juridinis asmuo jo neturi, investicinė įmonė paslaugų teikti negali.

Kadangi rinkos dalyviai, siekdami laiku gauti klientų LEI kodus, patiria sunkumų, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) 2017 metų gruodžio 20 d. nusprendė taikyti laikiną 6 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, per kurį:

  1. investicinės įmonės gali teikti savo klientams paslaugas, net jei jie neturi LEI kodo, jeigu prieš suteikiant minėtą paslaugą investicinė įmonė gauna iš kliento dokumentus reikalingus šiam kodui suteikti, įskaitant ir įgaliojimą tvarkyti LEI kodo suteikimo procedūrą. Tokiu atveju investicinė įmonė turi nedelsiant kreiptis dėl LEI kodo suteikimo į atitinkamas institucijas, o kai kodas suteikiamas - pranešti apie sudarytus sandorius, kaip numatyta Finansinių priemonių rinkų reglamento (MIFIR) 26 straipsnyje.
  2. prekybos vietos, pateikdamos bazinius duomenis ESMA, gali naudoti savo LEI kodą vietoj ne ES šalių finansinių priemonių emitentų, kai šie tokio kodo neturi.

ESMA pabrėžia, kad toks pereinamasis laikotarpis truks tik 6 mėnesius, o tam, kad užkirstų kelią galimiems piktnaudžiavimams naudojantis pereinamojo laikotarpio išimtimis, skirs papildomą dėmesį duomenų kokybės tikrinimui.