Lietuvos bankas
2023-04-28
11

Lietuvos bankas, laikydamasis veiklos atvirumo ir skaidrumo principų, pateikia informaciją apie 2022 m. faktines ir 2023 m. planuojamas Lietuvos banko išlaidas finansų rinkos priežiūrai ir apie iš rinkos dalyvių planuojamas gauti įmokas.

Su šia informacija galite susipažinti čia

Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos priežiūra finansuojama iš rinkos dalyvių įmokų ir kitomis Lietuvos banko lėšomis. Tai nustatyta Lietuvos banko įstatyme. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai kasmet Lietuvos bankui moka įmokas, neviršydami minėtame įstatymu nustatytų maksimalių įmokų dydžių.