Lietuvos bankas
2022-04-29
11

Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos priežiūra finansuojama iš rinkos dalyvių įmokų ir kitomis Lietuvos banko lėšomis. Tai nustatyta Lietuvos banko įstatyme. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai kasmet Lietuvos bankui moka įmokas, neviršydami minėtame įstatymu nustatytų maksimalių įmokų dydžių.

Lietuvos bankas, laikydamasis veiklos atvirumo ir skaidrumo principų, pateikia informaciją apie 2021 m. faktines ir 2022 m. planuojamas Lietuvos banko išlaidas finansų rinkos priežiūrai ir apie iš rinkos dalyvių planuojamas gauti įmokas, su šia informacija galite susipažinti čia