Lietuvos bankas
2021-05-03
11

Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos priežiūra finansuojama iš rinkos dalyvių įmokų ir kitomis Lietuvos banko lėšomis. Tai nustatyta Lietuvos banko įstatyme. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai kasmet Lietuvos bankui moka įmokas, neviršydami minėtu įstatymu nustatytų maksimalių įmokų dydžių.

Lietuvos bankas, laikydamasis veiklos atvirumo ir skaidrumo principų, pateikia informaciją apie 2020 m. faktines ir 2021 m. planuojamas Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros išlaidas  ir apie iš rinkos dalyvių planuojamas gauti įmokas. Su šia informacija galite susipažinti čia.