Lietuvos bankas
2023-08-09
11

Lietuvos bankas pirmą kartą skelbia mūsų šalies ir kitų euro zonos šalių kredito įstaigų (bankų, kredito unijų) sutarto termino (terminuotųjų) indėlių ir paskolų palūkanų normų palyginimą. Jis parengtas atsižvelgus į Europos Centrinio Banko (ECB) nustatomų pagrindinių palūkanų normų pokyčius ir jų įtaką paskolų palūkanų normoms. Į paveikslus įtrauktos tos euro zonos šalys, kurių duomenys skelbiami ECB interneto svetainėje, – išsamią informaciją šiuo klausimu rasite ECB duomenų portale. Atsižvelgdamas į šių duomenų ir jų palyginimo aktualumą, Lietuvos bankas planuoja juos skelbti periodiškai.

„Ši informacija suteiks galimybę ne tik patogiai ir paprastai analizuoti, kaip keitėsi indėlių ir paskolų palūkanos Lietuvoje nuo 2015 m. (kai buvo įvestas euras), bet ir palyginti pokyčius mūsų šalyje su visos euro zonos tendencijomis, susipažinti su naujausiais turimais atskirų šalių duomenimis. Juos iliustruojame grafikais ir teikiame paaiškinimus“, – sako Ramūnas Baravykas, Lietuvos banko Duomenų ir statistikos departamento direktorius.

ECB paskelbtos euro zonos šalių kredito įstaigų sutarto termino indėlių ir paskolų naujų susitarimų1 palūkanų normos2 rodo:

  • 2022 m. pradėjusios didėti palūkanų normos didėjo ir 2023 m., o Lietuva 2023 m. birželio mėn. pateko tarp euro zonos šalių su didžiausiomis indėlių ir paskolų palūkanų normomis;
  • namų ūkių sutarto termino indėlių tiek Lietuvos, tiek euro zonos kredito įstaigose palūkanų normos didėja nuo 2022 m. pradžios ir per pirmus šešis 2023 m. mėnesius (iki birželio mėn.) padidėjo atitinkamai 2,24 ir 1,23 proc. punkto – iki 3,26 ir 2,70 proc. (žr. 1 pav.);
1 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
Indėlių ir paskolų palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • ne finansų bendrovių (įmonių) indėlių tiek Lietuvos, tiek euro zonos kredito įstaigose palūkanų normos didėja nuo 2022 m. vidurio ir per pirmus šešis 2023 m. mėnesius (iki birželio mėn.) padidėjo atitinkamai 1,96 ir 1,33 proc. punkto – iki 3,24 ir 3,16 proc. (žr. 2 pav.);
2 pav. Ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
Indėlių ir paskolų palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • ir Lietuvos, ir euro zonos kredito įstaigų paskolų namų ūkiams vartojimui palūkanų normos per pirmus šešis 2023 m. mėnesius (iki birželio mėn.) padidėjo atitinkamai 0,28 ir 0,98 proc. punkto – iki 9,45 ir 7,43 proc. (žr. 3 pav.);
3 pav. Paskolų namų ūkiams vartojimui naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
Indėlių ir paskolų palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • euro zonos kredito įstaigų paskolų namų ūkiams būstui įsigyti palūkanų normos didėja nuo 2022 m. pradžios, o Lietuvos – nuo 2022 m. vidurio. Per pirmus šešis 2023 m. mėnesius (iki birželio mėn.) Lietuvos ir euro zonos kredito įstaigų paskolų namų ūkiams būstui įsigyti palūkanų normos padidėjo atitinkamai 1,24 ir 0,87 proc. punkto – iki 5,58 ir 3,75 proc. (žr. 4 pav.);
4 pav. Paskolų namų ūkiams būstui įsigyti naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
Indėlių ir paskolų palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • ir Lietuvos, ir euro zonos kredito įstaigų paskolų namų ūkiams kitiems tikslams palūkanų normos auga nuo 2022 m. pradžios ir per pirmus šešis 2023 m. mėnesius (iki birželio mėn.) padidėjo atitinkamai 0,93 ir 1,28 proc. punkto – iki 7,52 ir 5,05 proc. (žr. 5 pav.);
5 pav. Paskolų namų ūkiams kitiems tikslams naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
Indėlių ir paskolų palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • ir Lietuvos, ir euro zonos kredito įstaigų paskolų ne finansų bendrovėms palūkanų normos auga nuo 2022 m. vidurio ir per pirmus šešis 2023 m. mėnesius (iki birželio mėn.) padidėjo atitinkamai 1,27 ir 1,34 proc. punkto – iki 6,07 ir 4,78 proc. (žr. 6 pav.).
6 pav. Paskolų ne finansų bendrovėms naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
Indėlių ir paskolų palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona

1 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

2 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (121 KB download icon)