Lietuvos bankas
2023-07-07
11

Griežtėjant Europos Centrinio Banko pinigų politikai, toliau lėtėjo privačiojo ne finansų sektoriaus kreditavimas. Gyventojų naujų terminuotųjų indėlių palūkanų normos trečią mėnesį paeiliui kilo daugiau nei naujų paskolų palūkanų normos. Sparčiai daugėja įmonių ir gyventojų, besirenkančių sutarto termino indėlius.

Komentuoja Daumantas Skinkys, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento ekonomistas

Metinis paskolų įmonėms portfelio augimo tempas sulėtėjo iki 6,8 proc., o ketvirtinis smuko iki 0,9 proc. (žr. 1 pav.).  Įmonių paskolų portfelis nuo 2022 m. gruodį fiksuotos kredito ciklo viršūnės susitraukė 2,2 proc. ir sudarė 10,1 mlrd. Eur. Suteiktų paskolų skaičius gegužę buvo 11,8 proc. mažesnis nei prieš metus, tačiau dėl besitęsiančių pavienių didelių paskolų teikimo atvejų1 naujų paskolų srauto vertė šiuo laikotarpiu paaugo 18,3 proc. Mėnesinis paskolų srautas siekė 313 mln. Eur ir gerokai viršijo ilgalaikį skolinimo įmonėms vidurkį (196 mln. Eur)2.

Paskolų namų ūkiams portfelio metinė augimo sparta lėtėjo aštuntą mėnesį paeiliui (sudarė 8,9 %), o ketvirtinė smuktelėjo iki 1,8 proc. Naujų būsto paskolų palūkanų normai ūgtelėjus iki 5,5 proc., būsto kreditavimas toliau slopo (žr. 2 pav.). Naujų būsto paskolų skaičius gegužės mėn. buvo 17,8 proc. mažesnis nei prieš metus, o paskolų srauto vertė sumažėjo 11,5 proc.2 Kita vertus, vartojimo paskolų metinis srautas per metus paaugo 23,1, o jų skaičius – 1,4 proc.2

Gyventojų naujų terminuotųjų indėlių palūkanų normos trečią mėnesį paeiliui kilo daugiau nei naujų paskolų palūkanų normos (žr. 2 ir 3 lenteles). Gegužės mėn. atitinkamai iki 3,0 ir 3,3 proc. pakilus įmonių ir gyventojų sutarto termino indėlių palūkanų normoms, sumažėjo atotrūkis tarp palūkanų, mokamų už naujus terminuotuosius indėlius ir paskolas. Per metus įmonių paskolų palūkanų normos pakilo tik šiek tiek daugiau nei terminuotųjų indėlių – atitinkamai 2,7 ir 2,6 proc. punkto. Atotrūkiui įmonių segmente iš esmės išnykus, gyventojams jis vis dar buvo ženklus: minėtu laikotarpiu būsto paskolų palūkanų normos gyventojams kilo 3,3, o sutarto termino indėlių palūkanų normos didėjo gerokai mažiau – per 2,3 proc. punkto2 (žr. 3 ir 4 pav.).

Sparčiai daugėja įmonių ir gyventojų, besirenkančių sutarto termino indėlius. Įmonių terminuotieji indėliai gegužės mėn. sudarė 10,5 proc. indėlių portfelio (2,6 proc. p. prieaugis per mėnesį), o namų ūkių – 23,0 proc. (2,6 proc. p. prieaugis minėtu laikotarpiu) (žr. 6 pav.). Bendra  privačiojo ne finansų sektoriaus sutarto termino indėlių dalis išaugo iki 18,8 proc. indėlių portfelio (2,6 proc. p. prieaugis per mėnesį). Įmonėms gegužę mokėtos 0,81 proc. palūkanos už vienadienius indėlius, o gyventojams už šios rūšies indėlius mokamos vos 0,09 proc. palūkanos.

Per mėnesį bankuose laikomų indėlių suma paaugo 0,2 mlrd. Eur. Metinė namų ūkių indėlių augimo sparta gegužės mėn. padidėjo iki 6,4 proc., o bankuose laikomų indėlių suma pasiekė 21,3 mlrd. Eur. Įmonių indėlių suma taip pat šiek tiek ūgtelėjo ir sudarė 10,8 mlrd. Eur. Metinis įmonių indėlių augimo tempas pasiekė 20 proc. (žr. 7 pav.). Privačiojo ne finansų sektoriaus paskolų ir indėlių santykis buvo stabilus ir sudarė 75 proc. (žr. 8 pav.).

1Įmonėms suteiktos aštuonios paskolos 10-50 mln. eurų intervale

2Skaičiavimai atlikti naudojant 3 mėn. slankųjį vidurkį.

 

1 lentelė. Pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolų portfelio ir srauto vertės pokytis (procentais; 3 mėn. slankusis vidurkis)

picas.JPG

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų palūkanų normos

picas(3).JPG

3 lentelė. Namų ūkių ir įmonių naujų terminuotųjų indėlių PFĮ palūkanų normos

picas(4).JPG

Populiarėja terminuotieji indėliai (duomenų komentaras)Populiarėja terminuotieji indėliai (duomenų komentaras)Populiarėja terminuotieji indėliai (duomenų komentaras)Populiarėja terminuotieji indėliai (duomenų komentaras)