Lietuvos bankas
2020-08-12
  • AdobeStock_65968659.jpeg
     
11

Lietuvos banko teikiamos paslaugos „STOP vartojimo kreditams“ duomenys rodo, kad nepageidaujančių vartojimo kredito gyventojų skaičius auga, o vartojimo kredito davėjams ši duomenų bazė yra svarbus informacijos šaltinis prieš teikiant šiuos kreditus.  

„Palyginome ankstesnių metų tendencijas ir gyventojų elgesį karantino metu. Esminių pokyčių nepastebėjome – sąrašas ilgėja, tiesa, mažėja takoskyra tarp įsirašančių ir išbraukiamų gyventojų. Tai gali lemti įvairios priežastys, įskaitant ir atsiradusį poreikį vartojimo kreditais finansuoti savo reikmes“, – sako Lietuvos banko Kredito ir mokėjimo paslaugų priežiūros skyriaus vadovė Rasa Cicėnienė.

Vartojimo kredito davėjai, prieš teikdami vartojimo kreditus gyventojams, 2019 m. į „STOP vartojimo kreditams“ duomenų bazę kreipėsi beveik 2 mln. kartų, vidutiniškai per mėnesį 160 tūkst. kartų. Taip yra todėl, kad gyventojai, norėdami gauti vartojimo kreditą, dažniausiai kreipiasi į kelis šių paslaugų teikėjus, o šie asmenis patikrina net kelis kartus. Vidutiniškai per mėnesį buvo patikrinti 83 tūkst. fizinių asmenų, kurie kreipėsi prašydami vartojimo kredito. 

Palyginimui – per penkis 2020 m. mėnesius vidutiniškai gauta 148 tūkst. vartojimo kredito davėjų užklausų. Vidutiniškai per mėnesį buvo patikrinta 69 tūkst. fizinių asmenų, kurie kreipėsi dėl vartojimo kredito.

2020 m. gegužės 31 d. sąraše buvo 667 gyventojai (260 moterų ir 407 vyrai). Didžiausią dalį sąraše sudaro 30–39 metų amžiaus asmenys. Daugiausiai jų prašė neleisti imti vartojimo kreditų dvejus metus, tačiau yra prašymų ir šimtui metų. Tiesa, pasitaiko atvejų, kai gyventojai, nors ir yra sąraše, vis tiek laikas nuo laiko mėgina gauti vartojimo kreditą ir kreipiasi dėl jo po kelis kartus į skirtingus vartojimo kredito davėjus.

Paslauga „STOP vartojimo kreditams“ – galimybė įsirašyti į Lietuvos banko administruojamą sąrašą ir nebegauti vartojimo kreditų. Ši paslauga skirta tiems asmenims, kurie negali atsispirti pagundai nepamatuotai skolintis, ir tiems, kurie nori apsidrausti, kad jų vardu be jų žinios nepasiskolintų kiti asmenys (pvz., asmens tapatybės vagystė atveju). Vartojimo kredito davėjams draudžiama teikti vartojimo kreditus gyventojams, įrašytiems į šį sąrašą jų pačių arba įgalioto atstovo prašymu arba teismo sprendimu.