Lietuvos bankas
2019-04-30
  • teikiami_valdybos_nariai_w.jpg
     
11

Prezidentė Dalia Grybauskaitė atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko teikimą, nuo 2019 m. gegužės 16 d. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja paskyrė Astą Kuniyoshi, o Valdybos nariu antrajai kadencijai  Marių Jurgilą.

Naująja Lietuvos banko valdybos nare paskirta A. Kuniyoshi nuo 2014 m. vadovauja Valstybės kontrolės Biudžeto politikos stebėsenos departamentui. 1994 m. karjerą pradėjusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, nuo 2001 m. A. Kuniyoshi dirbo Finansų ministerijoje, kur nuo 2003 m. vadovavo Fiskalinės politikos departamento Europos Bendrijų nuosavų išteklių skyriui, vėliau dirbo Biudžeto departamento Europos Sąjungos biudžeto skyriaus vedėja, 2007–2012 m. – finansų patarėja Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, o grįžusi į Lietuvą, trejus metus vadovavo Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos biudžeto skyriui.  A. Kuniyoshi yra baigusi Ekonomikos sisteminės analizės specialybės mokslus Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

M. Jurgilas Lietuvos banko valdybos nariu dirba nuo 2013 m. gegužės mėn. Prieš pradėdamas dirbti Lietuvos banke, M. Jurgilas 2011–2013 m. dirbo ekonomistu Norvegijos centrinio banko Finansinio stabilumo tyrimų departamente, prieš tai trejus metus – ekonomistu  Anglijos centriniame banke. Detalus M. Jurgilo gyvenimo aprašymas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Lietuvos banko valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai. Šiuo metu Valdyboje dirba Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, Valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis, Valdybos nariai Marius Jurgilas ir Tomas Garbaravičius.

Pagal Lietuvos banko įstatymą Valdybos pirmininko pavaduotojus ir Valdybos narius šešeriems metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos banko Valdybos pirmininko teikimu.