Lietuvos bankas
2013-07-30

Nuo šiol Lietuvos gyventojai gali daug paprasčiau pasitikrinti informaciją apie savo finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms ir sužinoti savo kredito istoriją – tereikia per elektroninės bankininkystės sistemą prisijungti prie Lietuvos banko valdomos Paskolų rizikos duomenų bazės.

„Prisijungę prie Paskolų rizikos duomenų bazės, gyventojai gali ne tik sužinoti esamus finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms, tačiau ir susipažinti su savo kredito istorija Tai ypač svarbi informacija, nes ji turi įtakos kliento rizikos vertinimui ir skolinimosi sąlygoms. Suteikdami vartotojams nesudėtingą prieigą prie Lietuvos banko duomenų bazėje saugomų jų duomenų, sudarome galimybę aktyviai kontroliuoti savo finansinių įsipareigojimų būklę, o tai savo ruožtu skatina atsakingą finansinį elgesį“, – sakė Lietuvos banko Statistikos departamento direktorius Rytis Likša.

Kredito istorija duomenų bazėje saugoma septynerius metus po paskolos grąžinimo, paskolos pardavimo (perdavimo) dienos, o duomenys apie nurašytas paskolas – kol kreditorius turi reikalavimo teisę į šias paskolas, bet ne trumpiau kaip septynerius metus.

Bazėje kaupiami bankų ir kredito unijų pateikti duomenys apie 1 000 Lt ir didesnių paskolų turėtojus. Be to, šioje bazėje vartotojai gali sužinoti, kokios kredito įstaigos, vertindamos jų mokumą, domėjosi jų duomenimis per paskutinius dvejus metus.

Prie Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazės galima jungtis čia: http://www.lb.lt/kiekskolingas ir per „Pinigų bitės“ interneto svetainę. Paslauga nemokama, per dieną galima pateikti vieną paklausimą. Prisijungti prie duomenų bazės vartotojai gali ir su elektroniniu parašu ar su asmens tapatybės kortelės pagalba.

Pastebėję netikslumų, vartotojai dėl jų ištaisymo turėtų tiesiogiai kreiptis į duomenis pateikusias kredito įstaigas.

Lietuvos banko valdomos Paskolų rizikos duomenų bazės tikslas – užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir Lietuvos banko teisę gauti reikalingą informaciją priežiūros ir politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, pinigų politikos vykdymo funkcijoms atlikti, statistikos tikslais, sudaryti Lietuvos bankui ir kredito įstaigoms sąlygas įvertinti paskolos gavėjų patikimumą, į duomenų bazę teikiant ir iš jos gaunant duomenis apie paskolų gavėjų gautas paskolas bei jų grąžinimą.