Lietuvos bankas
2018-06-05
  • Fotolia_199958237_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Siekdama apsaugoti neprofesionaliuosius investuotojus, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. The European Securities and Markets Authority, ESMA) prekybai sudėtingoms išvestinėms finansinėms priemonėmis pritaikė ribojančias priemones.

Nuo š. m. liepos 2 d. draudžiama reklamuoti, siūlyti ir parduoti neprofesionaliesiems investuotojams dvinarius pasirinkimo sandorius (angl. binary options), o nuo rugpjūčio 1 d. pradedami taikyti ribojimai  susitarimams dėl kainų skirtumų (angl. contracts for difference, CFDs).

Pastariesiems taikomos priemonės visų pirma yra skirtos užtikrinti, kad investuotojų patirti nuostoliai neviršytų investuotos sumos. Šiems sandoriams nustatomas didžiausio galimo sverto ribojimas ir apsauga nuo neigiamo sąskaitos likučio. Be to, atsiranda reikalavimas geriausiomis klientui sąlygomis uždaryti sandorį arba kelis sandorius, pradinei garantinei įmokai, susietai su visais aktyviais sandoriais kliento sąskaitoje, sumažėjus iki pusės. Taip pat draudžiama skatinti prekybą šiais produktais įvairiomis rinkodaros priemonėmis (siūlant negrąžintinus pinigus prekybai pradėti, premijas už investuotas sumas ir įvairias mokesčių nuolaidas) ir reikalaujama skelbti standartizuotą įspėjimą apie susijusias rizikas ir galimus nuostolius.

Šių priemonių imtasi, nes minėti produktai yra sudėtingi, rizikingi, nepakankamai skaidrūs ir kyla nemažai problemų dėl jų siūlymo, prekybos bei platinimo. Minėtos priemonės visoje Europos Sąjungoje bus taikomos tris mėnesius nuo jų įsigaliojimo dienos. Iki šio laikotarpio pabaigos ESMA kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis turės įvertinti šių priemonių taikymo veiksmingumą ir priimti sprendimą dėl poreikio pratęsti šį terminą dar trims mėnesiams. Finansinių priemonių rinkų direktyva nacionalinėms priežiūros institucijoms suteikia galimybę nuspręsti intervencines priemones taikyti neribotą laikotarpį.

ES institucijų atlikti tyrimai rodo, kad didžioji dalis (74–89 %) dvinariais pasirinkimo sandoriais ir susitarimais dėl kainų skirtumų prekiaujančių neprofesionaliųjų investuotojų praranda pinigus, o vieno kliento vidutinė patiriamų nuostolių suma prekiaujant dvinariais pasirinkimo sandoriais svyruoja nuo 480 iki 1 300 Eur, o susitarimais dėl kainų skirtumų – nuo 1 600 iki 29 000 Eur.

Lietuvos bankas taip pat primena gyventojams tris pagrindines rekomendacijas prieš investuojant lėšas: neinvestuoti į produktus, kurių nesuprantate; patikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įstaiga turi reikiamą licenciją; vengti pasiūlymų, žadančių greitą praturtėjimą ir jokios rizikos.

Be to, Lietuvos bankas skelbia sąrašą subjektų, neturinčių teisės mūsų šalyje teikti investicinių paslaugų, tačiau jas siūlančių ir sudarančių galimybes prekiauti finansinėmis priemonėmis jų administruojamose interneto svetainėse. Tarp jų siūlomų produktų nemažai ir minėtų išvestinių finansinių priemonių.

Išsamią informaciją apie ESMA sprendimus rasite pagal šią nuorodą.

ESMA vaizdo klipas