Lietuvos bankas
2021-10-19
11

Lietuvos bankas siekdamas padėti vartotojams efektyviai išspręsti kilusius jų nesutarimus su finansų rinkos dalyviais, be kitų turimų priemonių, pasitelkia ir ginčų prevenciją bei aktyviai veikia siekdamas užkardyti finansinių paslaugų vartotojų ir finansų rinkos dalyvių galimus nesutarimus. 

Ginčų prevencijos priemonės apima ne tik tokias priemones, kaip metinės ataskaitos paskelbimas, sprendimų dėl ginčo esmės viešas paskelbimas Lietuvos banko interneto svetainėje, informacijos apie rinkos dalyvius, nevykdančius Lietuvos banko rekomendacijų, viešas paskelbimas, bet ir rengia reguliarius į prevenciją orientuotus susitikimus su kiekvienu finansų rinkos dalyviu atskirai ir įgyvendina technines priemones, suteikiančias vartotojams galimybę prašymą dėl ginčo nagrinėjimo Lietuvos bankui pateikti kuo paprasčiau ir greičiau (šių metų pradžioje pradėta naudoti elektroninė finansinių paslaugų vartojimo ginčų nagrinėjimo sistema e. byla). 

„Visos šios priemonės prisideda prie ginčų prevencijos, efektyvaus vartojimo ginčų nagrinėjimo proceso Lietuvos banke bei didina vartotojų pasitenkinimą finansinėmis paslaugomis ir jas teikiančiais subjektais. Palyginę mūsų taikomas prevencines priemones su kitų šalių priemonėmis galime teigti, kad esame vieni iš nedaugelio aktyviai vykdančių ginčų prevenciją“, – sako Rasa Cicėnienė, Lietuvos banko Finansinių paslaugų ginčų nagrinėjimo skyriaus vadovė.

Siekdamas įvertinti savo taikomą ginčų prevencijos praktiką, Lietuvos bankas kreipėsi į kitas Europos Sąjungoje veikiančias ginčus nagrinėjančias institucijas bei Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų ombudsmeno instituciją prašydamas pateikti informaciją apie jų vykdomą ginčų prevenciją ir priemones, kuriomis ją įgyvendina. Iš ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančių institucijų pateiktų atsakymų paaiškėjo, kad Lietuvos bankas yra viena iš nedaugelio institucijų, aktyviai veikianti ginčų prevencijos srityje, o Lietuvos banko taikomos ginčų prevencijos priemonės atitinka kitų užsienio šalių institucijų, kurios nurodė, kad savo veikloje aktyviai taiko ginčų prevenciją, įgyvendinamas ginčų prevencijos priemones.