Lietuvos bankas
2020-12-10
11

Į Lietuvos banką kreipėsi žmogus dėl, jo nuomone, nepagrįsto draudimo bendrovės atsisakymo pagal kasko draudimo sutartį atlyginti patirtus nuostolius. Ginčas kilo dėl to, kad žmogus, nepaisydamas draudimo taisyklėse nurodytų žalos atlyginimo būdų – padengti automobilio taisymo draudiko arba draudėjo pasirinktame autoservise išlaidas, pareikalavo žalą padengti pinigine išmoka ir nesutvarkytą automobilį pardavė. Draudimo bendrovė, remdamasi sutarties nuostatomis, atsisakė mokėti išmoką. Išnagrinėjęs ginčą ir atmetęs pareiškėjo reikalavimą, Lietuvos bankas primena žmonėms – prieš pasirašydami sutartį, atidžiai perskaitykite draudimo sutartį ir taisykles, nes būtent jose nurodytais būdais ir tvarka jums bus atlyginama patirta žala! 
 

Kodėl draudikas atsisakė mokėti išmoką?

Ginčas kilo tada, kai kasko draudimu automobilį apdraudęs žmogus pastebėjo apgadinimus keliose automobilio vietose ir kreipėsi į savo draudiką, prašydamas kompensuoti nuostolius. Draudikas, gavęs informaciją, pateikė savo partnerių remonto įmonių sąrašą, tačiau pareiškėjas nusprendė, kad jam nepriimtina nė viena iš draudiko pasiūlytų remonto įmonių, ir paprašė apskaičiuoti mokėtiną draudimo išmoką. 

Tačiau pagal draudimo sutartį ir taisykles piniginės kompensacijos galėjo būti mokamos tik transporto priemonės visiško praradimo atveju, pavyzdžiui, vagystės ar nepataisomo apgadinimo atveju. Todėl draudimo bendrovė pasiūlė žmogui kreiptis į savo pasirinktą autoservisą, o bendrovė apmokėtų jo pateiktą remonto sąskaitą. 

Gavęs šią informaciją žmogus pakartotinai kreipėsi tik po daugiau kaip pusės metų ir nurodė, kad automobilio remontuoti negali, nes jį jau pardavė, nesuremontavęs defektų. Todėl draudikas atsisakė mokėti išmoką, remdamasis draudimo taisyklėse numatytais nuostolių atlyginimo principais.

Draudimo taisyklėse, su kuriomis drausdamasis susipažino ir pareiškėjas, įtvirtinti žalos kompensavimo principai: draudikas apmoka transporto priemonės remonto išlaidas arba išmoka piniginę išmoką tik automobilio visiško praradimo atveju, kai įvykis yra draudžiamasis. Draudikas nurodo, kad visišku praradimu yra laikoma transporto priemonės vagystė arba sugadinimas, dėl kurio transporto priemonės remontas yra ekonomiškai netikslingas. O piniginė išmoka gali būti mokama tik automobilio vagystės arba sugadinimo, dėl kurio transporto priemonės remontas yra ekonomiškai netikslingas, atvejais. 

Pagal abiejų šalių pasirašytos draudimo sutarties nuostatas, draudikas turi teisę apmokėti tik transporto priemonės faktinio remonto išlaidas ir atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, jeigu transporto priemonė faktiškai yra neremontuojama. 

Kodėl svarbu atidžiai perskaityti sutartį ir taisykles? 

Lietuvos bankas konstatavo, kad pareiškėjas sutartį su draudiku pasirašė laisva valia, o prieš ją pasirašydamas buvo tinkamai susipažindintas ir sutiko su visomis taisyklių nuostatomis. Sutartis buvo sudaryta internetu ir iš draudiko pateiktų duomenų matyti, kad pareiškėjas ne tik pažymėjo varneles atitinkamuose laukeliuose, bet ir turėjo galimybę atsidaryti ir susipažinti su draudimo taisyklių sąlygomis. Taigi, nuostolių padengimo sąlygas turėjo žinoti.

Kasko draudimo sutartis yra savanoriška, todėl draudikas tokio pobūdžio sutartyse gali savo nuožiūra pasiūlyti sąlygas, susijusias su teikiamos draudimo apsaugos apimtimi. Nuo pasirinktos draudimo apsaugos priklauso draudikui mokamo atlyginimo už prisiimtus įsipareigojimus, t. y. draudimo įmokos, dydis. 

Sudarydamos draudimo sutartį, šalys aiškiai susitarė, kad transporto priemonės remonto atveju draudikas prisiima riziką mokėti draudimo išmoką tik tada, kai transporto priemonė yra faktiškai remontuojama, t. y. prisiėmė riziką tiesiogiai atsiskaityti su remonto įmone, o ne mokėti išmoką draudėjui. Be to, žmogus dar žalos administravimo metu buvo draudiko informuotas apie tai, kad piniginės kompensacijos galėjo būti mokamos tik transporto priemonės visiško praradimo atveju. Tačiau žmogus nepaisė draudiko nurodymų, neremontavo automobilio ir jį pardavė.

Įvertinęs visas ginčo aplinkybes, Lietuvos bankas priėmė sprendimą netenkinti pareiškėjo reikalavimo. 

Lietuvos bankas primena:

  • Sudarydami savanoriško draudimo sutartį, atidžiai perskaitykite pačią sutartį ir draudimo taisykles – pagal jose įtvirtintas sąlygas bus atlyginama patirta žala. 
  • Atkreipkite dėmesį į tuos taisyklių punktus, kuriuose yra nustatyti:
    • draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai;
    • žalos atlyginimo tvarka ir taisyklės.
  • Sudarydami savanoriško draudimo sutartis būtinai palyginkite kelių draudikų pasiūlymus, taip pat draudimo taisykles ir pasirinkite jums priimtiniausią pasiūlymą. 

Plačiau apie išnagrinėtą ginčą galite pasiskaityti čia.