Lietuvos bankas
2021-04-14
11

Kredito davėjai turėtų nustatyti, kokia minimali suma turėtų likti žmogui pragyvenimui, sumokėjus visas kredito įmokas. Rekomenduojama suma yra mažiausiai 250 eurų – kad paskolą pasiėmęs žmogus galėtų patenkinti bent būtinuosius savo poreikius. 

Teisės aktuose minimali pragyvenimo suma, kuri turėtų likti žmogui sumokėjus visus kredito įsipareigojimus, nėra užfiksuota. Tačiau pagal atsakingojo skolinimo principus kredito davėjai turėtų įvertinti ne tik paskoloms padengti skiriamą pajamų dalį (40%), bet ir įvertinti liekamąsias pajamas. Lietuvos bankas atliko analizę, siekdamas įvertinti, kaip kredito davėjai tai įgyvendina praktiškai, ir pateikė rekomendacijas rinkos dalyviams.

Iš Lietuvos banko atliktos analizės matyti, kad daugiau kaip pusė kredito davėjų tokią ar net didesnę minimalią sumą yra nustatę ir vertindami klientų kreditingumą į ją atsižvelgia. Tik penktadalis apklaustų kredito davėjų tokios sumos neturi arba ji yra apie 100 eurų. Nors tokią sumą taiko tik nedidelė apklaustų kredito davėjų dalis, Lietuvos banko nuomone, tai yra itin maža pragyvenimui liekanti suma, kelianti riziką susidurti su nemokumo problema. Lietuvos bankas  atkreips šių įmonių dėmesį į tai, kad praktika turi būti tobulintina.

Geroji kredito davėjų praktika: sumokėjus kredito įmokas žmogui turi likti lėšų bent minimaliems poreikiams
 

 

Atliekant analizę buvo apklausti 26 kredito davėjai (8 bankai, 4 pasirinktos kredito unijos, 3 tarpusavio skolinimo platformos, 11 kredito davėjų UAB). 13 iš jų teikia tiek vartojimo, tiek su nekilnojamuoju turtu susijusius kreditus, 11 kredito davėjų teikia tik vartojimo kreditus, 2 kredito davėjai tiekia tik su nekilnojamuoju turtu susijusius kreditus.

Dauguma kredito davėjų nurodė kaip pajamas vertinantys ir įvairias socialines išmokas, pašalpas, neįgalumo, našlaičio pensijas ir pan. Jas dauguma tvariomis laiko tik tuo atveju, jei jos atsispindi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) duomenų bazėje. 

Rekomendacijos rinkos dalyviams:

  • Minimali pragyvenimo lėšų riba gali būti nustatoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamą minimalų vartojimo poreikių dydį (MVPD). Nuo 2021 m. sausio 1 d. MVPD sudaro 260 eurų asmeniui.
  • Konkrečią minimalią pragyvenimo lėšų ribą įtvirtinti vidinėse kredito davėjo tvarkose (taisyklėse).
  • Nustatant minimalią pragyvenimo lėšų ribą ją diferencijuoti pagal kredito gavėjo gyvenamąją vietą ir namų ūkio narių skaičių.
  • Prašyti pajamas pagrindžiančių dokumentų ir patikrinti juos duomenų bazėse.


Rekomendacijos gyventojams:

  • Imdami paskolą, būtinai įvertinkite, ar sumokėjus paskolos įmoką liks pakankamai lėšų pragyvenimui. Tai ypač aktualu mažas pajamas (pvz., tik pašalpas) gaunantiems gyventojams.
  • Jei manote, kad kredito davėjas netinkamai įvertino jūsų kreditingumą ir suteikdamas paskolą neatsižvelgė į liekamąsias pajamas, galite teikti ginčą nagrinėti Lietuvos bankui. Tokiu atveju vartotojas gali būti atleidžiamas nuo palūkanų mokėjimo ir turi grąžinti tik pasiskolintą sumą.