Lietuvos bankas
2021-05-25
11

Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus pristatymas Lietuvos pramonininkų konfederacijos metinėje konferencijoje 2021 m. gegužės mėn. 21 d.

G. Šimkaus pristatymas „Lietuvos ekonomikos perspektyvos“