Lietuvos bankas
2022-12-06
11

Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus kalba kolekcinės monetos, skirtos Ukrainos kovai už laisvę, pristatymo renginyje.

Jūsų Ekscelencija Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininke,

Gerbiami Ukrainos Aukščiausiosios Rados nariai,

Gerbiamas Ambasadoriau,

Gerbiamieji,

Lenkiu galvą prieš Ukrainos žmones, kovojančius už laisvę, už vaikų, artimųjų, visos šalies ir visos Europos ateitį.

Ši kova svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, kuriam suprantamas laisvės troškimo jausmas, kuris prisimena istoriją ir šalies agresorės sukeltas kančias – kiekvienam, kuris myli savo Tėvynę. 

Ukraina nėra viena šiame kare.

Lietuva kaip valstybė, jos piliečiai, Lietuvos institucijos, organizacijos palaiko Ukrainos kovą už laisvę.

Ukrainos kovai už laisvę skirta Lietuvos banko išleidžiama 10 eurų kolekcinė sidabro moneta yra išskirtinė. Per visą Lietuvos banko istoriją tai pirmoji tokia moneta, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra lėšų rinkimas – 70 eurų nuo kiekvienos nupirktos monetos keliauja pagalbai Ukrainai

Nors moneta bus išleista tik rytoj, šiuo metu Lietuvos ir užsienio gyventojai bei įmonės jau yra nupirkę apie 60 proc. monetų tiražo, tai reiškia, kad jau apie 215 tūkst. suaukotų eurų bus pervesti į Ukrainos nacionalinio banko atidarytą sąskaitą humanitarinei pagalbai rinkti. Kai visos monetos bus nupirktos, surinkta suma sieks trečdalį milijono eurų.

Lietuvos banką ir Ukrainos nacionalinį banką sieja ilgamečiai ryšiai, draugiški kolegiški santykiai, kuriuos ši karo neganda tik sutvirtino. Ne veltui mūsų patarlė sako: draugą nelaimėje pažinsi.

Karo pradžioje Lietuvos bankas humanitariniais tikslais Ukrainos nacionaliniam bankui perdavė šarvuotą sunkvežimį, prikrautą neperšaunamų liemenių ir šalmų.

Mūsų interneto svetainėje operatyviai sukūrėme nuolat atnaujinamą informacijos skiltį, skirtą į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams, kurioje – svarbi informacija apie finansines paslaugas.

Pagal Lietuvos banko susitarimą su Ukrainos nacionaliniu banku nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams Šiaulių banke buvo keičiamos grivinos į eurus.

Mūsų tarnautojų profesinė sąjunga pervedė lėšų organizacijai Blue/Yellow, o mūsų tarnautojai aukojo asmeniškai nuo karo nukentėjusiems kolegoms iš Ukrainos centrinio banko.

Ir mes neplanuojame sustoti. Kitų metų pradžioje išleisime 2 eurų proginę monetą „Kartu su Ukraina“. Už ją surinktos lėšos taip pat bus skirtos Ukrainai palaikyti. Be to, kartu tai bus ir apyvartinė moneta, ji kaip mokėjimo priemonė bus naudojama visoje euro zonoje, nešdama svarbią žinutę ir visai Europai.

Gerbiamieji,

šiandien pristatoma kolekcinė moneta – ne tik 23,30 gramo sidabro, ne tik galimybė paaukoti, tačiau ir didvyriškos ukrainiečių kovos už laisvę pagerbimas ir įamžinimas. Tai ir numizmatinė vertybė, ir meno kūrinys, kuris liudija apie šių dienų istorinius įvykius. Tvirtai tikiu, kad ši moneta turės išliekamąją vertę ir bus svarbi ateityje, kai Ukraina apgins savo laisvę ir klestės demokratiškų ir nepriklausomų Europos valstybių šeimoje.

Simboliška, kad šią Ukrainos kovai už laisvę skirtą monetą pristatome būtent šiandien – Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dieną! Būtent Ukrainos ginkluotosios pajėgos šiuo metu gina nuo barbariškų antpuolių ne tik Ukrainą, bet ir visą Europą. Stiprybės ir tvirtybės Jums!

Mielieji,

baigdamas norėčiau pasveikinti ir padėkoti monetos dizainą sukūrusiai dailininkei Svitlanai Matvieienko, kuri mažyčiame sidabro gabalėlyje sugebėjo taip jautriai sutalpinti ukrainiečių kovos už laisvę esmę ir mums perteikti ją simbolių kalba. Kartu parodydama ir lietuvišką Vytį, ir ukrainietišką Trišakį. Todėl ši moneta taip pat primena Lietuvos ir Ukrainos bendras istorijos šaknis, ilgametį ir dabartinį bendradarbiavimą. Dyakuyu, Svitlano!

Taip pat dėkoju visiems prisidėjusiems prie monetos sukūrimo ir išleidimo: Lietuvos banko komandai, Lietuvos monetų kalyklai, nukaldinusiai monetas, Ukrainos ambasadai Lietuvoje, su kuria kartu pristatome monetą, Lietuvos ambasadai Ukrainoje, kuri mus konsultavo įvairiais klausimais. O labiausiai dėkoju visiems perkantiesiems monetą ir taip prisidedantiems prie pagalbos Ukrainai.

Slava Ukraini!