Lietuvos bankas
2022-06-23
11

Patvirtintas UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ prospektas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, patvirtino šios bendrovės prospektą, skirtą pagal Neužtikrintų iki 100 mln. eurų vertės fiksuotų palūkanų obligacijų programą išleidžiamoms obligacijoms įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje.

Prospektas parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Tai, kad prospektas patvirtintas, reiškia, jog jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Pritarė AB „Mano bankas“ teiktam kandidatui
Atsižvelgęs į AB „Mano bankas“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Aurimui Putnai eiti šio specializuoto banko administracijos vadovo pavaduotojo pareigas.

UAB Reverest Fund Management – valdymo įmonės veiklos leidimas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB Reverest Fund Management prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

Neprieštaravo UAB „DeRISK Business Solutions“ įsigijimo sandoriui 
Atsižvelgęs į UAB Imiun prašymą, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad ši bendrovė įsigytų finansų maklerio įmonę UAB „DeRISK Business Solutions“.

Pritarė UAB „Prie Vilnelės“ įstatams
Atsižvelgęs į UAB BRAITIN prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios valdymo įmonės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Prie Vilnelės“ įstatams.