Lietuvos bankas
2016-02-23
  • Gaires.jpg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė viešą konsultaciją dėl gairių projekto, skirto Piktnaudžiavimo rinka reglamento (angl. Market Abuse Regulation) įgyvendinimui paaiškinti. Reglamentu išplečiama jo taikymo sritis naujoms rinkoms, platformoms ir prekybos elgsenai. Šiame reglamente numatomi draudimai dėl viešai neatskleistinos informacijos ir manipuliavimo rinka bei nuostatos, kuriomis vadovaujantis būtų užkertamas kelias piktnaudžiavimui rinka ar trukdymui jį identifikuoti.

ESMA kviečia suinteresuotas šalis pateikti atsiliepimus šiais gairių projekte numatomais klausimais:

1) dėl asmenų, gaunančių rinkos tyrimą (reglamente pristatoma išsami tyrimų tvarka);

2) dėl teisėtų emitentų interesų atidėti viešai neatskleistinos informacijos atskleidimą (Reglamente numatoma galimybė, esant tam tikroms aplinkybėms, jį atidėti) ir dėl situacijų, kai informacijos atskleidimo atidėjimas gali suklaidinti visuomenę.

ESMA, baigdama rengti du gairių paketus, įvertins konsultacijos metu pateiktas nuomones ir galutinę konsultacijų ataskaitą paskelbs 2016 m. trečiojo ketvirčio pradžioje.

Reglamentas tiesiogiai bus taikomas ES šalyse narėse nuo 2016 m. liepos 3 d. ir iš dalies pakeis ankstesnę Piktnaudžiavimo rinka direktyvą. ESMA jau yra parengusi techninių standartų projektus, kuriuose nustatyti aiškūs reikalavimai pagal Reglamentą, susiję su rinkos dalyvių, teikiančių ir atliekančių rinkos tyrimus, informacijos atskleidimu. ESMA šiuo metu rengia konsultacinį dokumentą trečiajam gairių rinkiniui pagal Reglamentą, kuris susijęs su išvestinių finansinių priemonių numatytos ar reikalaujamos paskelbti informacijos paskelbimu.

Vieša konsultacija dėl minėtų gairių vyks iki 2016 m. kovo 31 d. Su viešai konsultacijai teikiamais dokumentais kviečiame susipažinti ir pasiūlymus teikti ESMA interneto svetainėje www.esma.europe.eu esančioje skiltyje „Konsultacijos“ (angl. Consultations).

Konsultacijoms teikiami dokumentai