Lietuvos bankas
2017-01-13
  • Klaustukas.jpg
     
11

Šio dokumento tikslas – skatinti priežiūros metodų ir praktikos bendrumą, vienodą MiFID II ir MiFIR taikymą reguliavimo duomenų pateikimo prekybos priežiūros srityje. 

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė dokumentą „Klausiate – atsakome“ dėl Finansinių priemonių rinkų direktyvos MiFID II ir reglamento MiFIR įgyvendinimo.

 Dokumente pateikti atsakymai į visuomenės, rinkos dalyvių ir kompetentingų institucijų užduotus klausimus, susijusius su MiFID II ir MiFIR praktiniu taikymu. Vyrauja dvi klausimų temos:

- emitento juridinio asmens identifikavimas (angl. legal entity identifiers, LEI);

- datos ir laiko bei prašymo patvirtinimas.

Šie klausimai iš esmės aktualūs rinkos operatoriams, iš dalies – vertybinių popierių emitentams. Dokumente „Klausiate – atsakome“ pabrėžiama tai, kad rinkos operatoriai, norėdami visiškai išpildyti MiFID II ir MiFIR numatomas duomenų teikimo prievoles, atitinkamose formose turės nurodyti emitentų LEI kodus, ir alternatyva šiam kodui reglamentuose nenumatyta. Pažymėtina, kad LEI kodo nurodymo prievolė kyla ir iš kitų reglamentų, pavyzdžiui, Piktnaudžiavimo rinka reglamento (angl. Market Abuse Regulation, MAR) ar Europos rinkos infrastruktūros reglamento (angl. European Market Infrastructure Regulation, EMIR).

Dokumentas „Klausiate – atsakome“ – tai viena iš konvergencijos priemonių, naudojama siekiant skatinti priežiūros metodų ir praktikos bendrumą. ESMA reguliariai peržiūrės ir atnaujins šį dokumentą.

Daugiau informacijos rasite čia