Lietuvos bankas
2022-05-26
11

Europos Komisijos (EK) pasiūlyme dėl Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvos (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) numatyta patvirtinti Europos Sąjungos (ES) tvarumo ataskaitų teikimo standartus (angl. Sustainability Reporting Standards, ESRS).

Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė (angl. European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), gavusi EK kreipimąsi, parengė ir viešoms konsultacijoms teikia ESRS projektus. 
Finansų rinkos dalyviai kviečiami teikti nuomonę dėl:

  • projekte siūlomos ESRS architektūros, 
  • CSRD principų įgyvendinimo,
  • bendro kiekvieno ESRS projekto turinio tinkamumo;
  • ESRS įgyvendinimo prioritetų / laipsniško įvedimo;
  • atskleidimo reikalavimų, atsižvelgiant į kiekvieną ESRS projektą, tinkamumo.

Konsultacijai teikiami ESRS projektai apima visus tvarumo klausimus: aplinkos, socialinius, valdymo ir kompleksinius standartus (angl. cross-cutting standards). 

Ši konsultacija vyksta iki 2022 m. rugpjūčio 8 d. – kviečiame aktyviai dalyvauti finansų rinkos dalyvius. EFRAG planuoja iki 2022 m. lapkričio mėn. pateikti EK pirmąjį ESRS projektų rinkinį.