Lietuvos bankas
2017-02-15
  • Foto ECB.jpg
     
11

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas (angl. Joint Committee, JC), kurį sudaro Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), skelbia viešą konsultaciją dėl techninių reguliavimo standartų (TRS) projekto, skirto centriniam kontaktiniam punktui (angl. Central Contact Point) įsteigti, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių. Šis reikalavimas kyla iš 4-osios Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyvos reikalavimų.

Mokėjimo paslaugų teikėjai ir elektroninių pinigų leidėjai, kurie yra įsisteigę ES valstybėje narėje, gali veikti kaip agentai arba platintojai (angl. establishments) kitose ES šalyse narėse. Tokie subjektai (agentai ar platintojai) turi atitikti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių reikalavimus, nustatytus toje valstybėje narėje, kurioje jie veikia.

Šis Jungtinio komiteto pristatomas dokumentas padės valstybėms narėms nustatyti atvejus, kada galima reikalauti, kad elektroninių pinigų leidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie jų teritorijoje yra įsteigti ne kaip filialai ir kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, jų teritorijoje paskirtų pagrindinį kontaktinį punktą, siekiant skiriančiosios įstaigos vardu užtikrinti, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių. Taip pat šiame dokumente nustatyti reikalavimai sudarys palankesnes sąlygas ir kompetentingų institucijų vykdomai priežiūrai. Be to, TRS projekte pateikiami aplinkybių, kuriomis tikslinga paskirti pagrindinį kontaktinį punktą, nustatymo kriterijai ir nurodoma, kokios turėtų būti pagrindinių kontaktinių punktų funkcijos.

Konsultacija vyksta iki 2017 m. gegužės 5 d. Su viešai konsultacijai teikiamais dokumentais kviečiame susipažinti ir pasiūlymus teikti EBI interneto svetainėje.