Lietuvos bankas
2024-01-09
11

Paskirstomosiomis turto sąskaitomis (angl. Distributional Wealth Accounts, DWA), kurias sudaro Europos centrinių bankų sistema, siekiama patenkinti didėjantį poreikį papildyti makroekonomines sektorių sąskaitas paskirstomąja informacija.

  • Naujoje euro zonos eksperimentinėje namų ūkių turto pasiskirstymo statistikoje sprendimų priėmėjams pateikiama ketvirtinė, deranti su nacionalinėmis sąskaitomis, informacija.
  • Pirmieji nauji duomenys rodo, kad grynasis turtas euro zonoje padidėjo 29 proc.: namų savininkų grynasis turtas auga sparčiau už neturinčių namų savininkų (angl. non-home owners) grynąjį turtą.
  • Nelygybė, matuojama, pavyzdžiui, turto dalimi, kurią turi 5 proc. turtingiausiųjų, palyginti su 50 proc. neturtingiausiųjų, šiek tiek sumažėjo per pastaruosius penkerius metus.

Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė eksperimentinę DWA statistiką siekdamas pateikti laiku paskirstomąją namų ūkių informaciją, derančią su nacionalinėmis sąskaitomis. Nauji duomenys yra skirti peržiūrėtai ECB pinigų politikos strategijai, kuria siekiama apimti dviejų krypčių sąveikos tarp pajamų bei turto pasiskirstymo ir pinigų politikos sisteminį įvertinimą, pagrįsti [1]. Šių duomenų publikavimas taip pat atliepia Didžiojo dvidešimtuko (G20) Duomenų iniciatyvos rekomendacijas[2].

DWA susiejama namų ūkių informacija iš Namų ūkių finansų ir vartojimo apžvalgos (angl. Household finance and consumpion survey, HFCS) su makroekonomine informacija, kuri yra sektorių sąskaitose, ir taip papildomi turimos apžvalgos duomenys. Tokie duomenys bus rengiami kas ketvirtį ir skelbiami po penkių mėnesių pasibaigus laikotarpiui.

DWA pateikiami duomenys apie grynąjį ir bendrą turtą, įsipareigojimus ir jų sudedamąsias dalis. Namų ūkiai yra suskirstyti į penkis aukščiausius grynojo turto decilius ir apatinę pusę, taip pat pagal darbo ir būsto statusą.

Šie duomenys padeda analizuoti, pavyzdžiui, didėjančio būsto turto ir didėjančios biržinių akcijų vertės poveikį namų ūkių turto pasiskirstymui. Iš jų galima suprasti, kas gauna naudą iš ekonominio augimo ir kaip laikui bėgant atsiranda nelygybė. O tai padės rengiant politiką, kuri būtų orientuota į specialias namų ūkių grupes, vertinant specifinių sprendimų bei įvykių paskirstomąjį poveikį ir skatinant integracinį augimą.  

DWA duomenys ir informacija apie jų metodologiją pateikiama ECB duomenų portale ir atitinkamose statistikos rubrikose ECB interneto svetainėje.

Visas ECB pranešimas žiniasklaidai


[1] Overview of the ECB’s monetary policy strategy.

[2] Viena iš rekomendacijų G20 šalims yra iki 2026 m. parengti paskirstomąją namų ūkių pajamų, taupymo ir vartojimo informaciją, kuri būtų suderinta su atitinkamais pagrindiniais nacionalinių sąskaitų rodikliais. Žr. III.8 ir III.9 rekomendacijas: https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/DGI/g20-dgi-recommendations#dgi3.