Lietuvos bankas
2022-03-02
11

Europos Centrinis Bankas (ECB) nusprendė nuo šiandien, 2022 m. kovo mėn. 2 dienos, sustabdyti euro ir Rusijos rublio santykio skelbimą iki atskiro pranešimo. Atitinkamai šis santykis nebus skelbiamas ir Lietuvos banko interneto svetainėje.

Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į tai, kad dėl susidariusios situacijos finansų rinkose ECB nebegali nustatyti objektyvaus rinkos euro ir Rusijos rublio santykio. Paskutinis ECB euro ir Rusijos rublio santykis paskelbtas 2022 m. kovo 1 d.

Įmonėms, kurioms aktualus euro ir rublio santykis dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų, rekomenduojama naudoti paskutinį paskelbtą Rusijos rublio ir euro santykį iki situacija taps aiškesnė ar bus pateiktos kitokios už apskaitos politiką atsakingų institucijų rekomendacijos. Buhalterinės apskaitos įstatymas taip pat numato teisę subjektams pasirinkti ir kituose visuotinai pripažintuose rinkos informacijos šaltiniuose paskelbtą rinkos euro ir užsienio valiutos santykį.