Lietuvos bankas
2020-11-06
11

Europos bankininkystės institucija (EBI) parengė ir pateikė konsultacijoms projektą dėl aplinkos, socialinės ir valdymo rizikų (angl. Environmental, Social, Governance, ESG) įtraukimo į kredito įstaigų ir investicinių bendrovių valdymo, rizikos vertinimo ir priežiūros procesus. Visas suinteresuotas šalis kviečiame dalyvauti.

Projekte pirmą kartą pateikiami bendri ESG rizikų apibrėžimai, parengti remiantis ES taksonomija, ir apžvelgiami šiuo metu taikomi rizikos vertinimo metodai. Taip pat projekte pateikiamos rekomendacijos, kaip ESG rizikos turėtų būti įtraukiamos į kredito įstaigų ir investicinių bendrovių veiklos strategijas, valdymą, rizikų vertinimą, taip pat į priežiūros procesą.  

Lietuvos banko nuomone, nepakankamas dėmesys ESG rizikų, o ypač su klimato kaita ir aplinkos pokyčiais susijusios rizikos, valdymui ir vertinimui ilguoju laikotarpiu gali turėti neigiamą poveikį tiek finansų sektoriui, tiek ir šalies ekonomikai. Atsižvelgdamas į tai,  Lietuvos bankas tikisi aktyvaus prižiūrimų finansų rinkos dalyvių dalyvavimo konsultacijų procese ir atsakingo požiūrio vėliau įtraukiant ESG rizikas į veiklos strateginio planavimo, valdymo ir rizikos vertinimo procesus.  

Vieša konsultacija