Lietuvos bankas
2021-12-08
11

Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus Lietuvos banko valdyba skyrė specializuotam bankui European Merchant Bank UAB baudą, įspėjimą ir įpareigojimų. 

Atlikęs inspektavimą, Lietuvos bankas nustatė, kad European Merchant Bank UAB neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės sistemos ir procedūrų. Jos nebuvo pakankamos padidintos rizikos klientų rizikai valdyti, bankas netaikė papildomų priemonių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai mažinti. Tiek įprasto, tiek sustiprinto tapatybės nustatymo priemonės buvo nepakankamos, European Merchant Bank UAB netinkamai atliko dalykinių santykių ir operacijų stebėseną, netinkamai aiškinosi juridinių asmenų veiklos pobūdį. Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė European Merchant Bank UAB 65 tūkst. Eur baudą.

Už tai, kad specializuoto banko įdiegtos sistemos, skirtos tarptautinėms finansinėms sankcijoms ir ribojamosioms priemonėms įgyvendinti, turėjo trūkumų ir buvo neefektyvios siekiant tinkamai įgyvendinti reikalavimus, Lietuvos bankas skyrė įspėjimą.

Skirdamas poveikio priemones centrinis bankas atsižvelgė į tai, kad European Merchant Bank UAB pripažino pažeidimus ir veiklos trūkumus, ėmėsi veiksmų, kad jie nebepasikartotų ateityje. Visus nustatytus pažeidimus ir trūkumus specializuotas bankas privalo pašalinti iki 2022 m. balandžio 1 d.

Atsižvelgus į pažeidimų pobūdį, laikinai (kol bus pašalinti visi pažeidimai), European Merchant Bank UAB bus taikomi tam tikri apribojimai dėl paslaugų teikimo esamiems ar naujiems klientams − elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.