Lietuvos bankas
2020-03-27
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė pranešimą dėl metinės ir pusmečio informacijos skelbimo termino vėlavimo, susijusio su COVID-19 protrūkiu, toleravimo.

Pagal galiojančius teisės aktus emitentai metinę finansinę informaciją turi parengti ir paskelbti ne vėliau kaip per 4 mėn., o pusmečio – per 3 mėn. nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, ESMA siūlo nacionalinėms priežiūros institucijoms netaikyti sankcijų, jeigu:

  1. metinės informacijos (ataskaitų, kurių finansinių metų pabaiga patenka į laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. balandžio 1 d.) paskelbimas vėluos iki 2 mėn. Pavyzdžiui, jei bendrovės finansiniai metai baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., metinė informacija turės būti paskelbta ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d.;
  2. pusmečio informacijos (ataskaitų, kurių finansinių metų pabaiga patenka į laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. balandžio 1 d.) paskelbimas vėluos iki 1 mėn. Taikoma toms bendrovėms, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais. Pavyzdžiui, jei bendrovės 6 mėn. ataskaitinis laikotarpis baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., pusmečio informacija turės būti paskelbta ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. Jei 6 mėn. ataskaitinis laikotarpis baigėsi 2020 m. vasario 29 d., atitinkamai pusmečio informacija turės būti paskelbta ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d.

Primename, kad Lietuvos bankas jau yra paskelbęs pranešimą emitentams dėl COVID-19, kuriame aptariamas ir metinės bei tarpinės informacijos atskleidimas.